• Volume 7 • Nummer 1 • 1991 • Vierde Nota Extra

    Volume 7 • Nummer 1 • 1991 • Vierde Nota Extra


Nederland bereidt zich voor op de eenentwintigste eeuw, maar wordt nu al met grote ruimtelijke problemen geconfronteerd. De toenemende automobiliteit, de groeiende woningbehoefte in met de Randstad, en de vicieuze cirkels op het platteland: welke aanpak is gewenst? De rijksoverheid noemt in de Vierde Nota Extra een aantal maatregelen. AGORA biedt inzicht in de totstandkoming van de nota en laat de uitvoerders van het beleid, de lagere overheden, aan het woord.

Redactioneel


Thema: Vierde Nota Extra

Redactie AGORA

1991-02-01 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • p. 3

Thema


"Ruimtelijke Ordening: Méér dan plannen met een nietje erdoor": Ir. Leeflang over 'zijn' Vinex

Aleida van Doornum and Lia de Lange

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • pp. 4-6

Sterke punten versterken

J.G.M. Alders

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • p. 7

Vormgeving nota's spiegel van beleid

Peter Paul Witsen

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • p. 9

"Wat planologisch wenselijk is, is financieel consequent onwenselijk"

Aleida van Doornum, Dirk Jan Droogh, Peter Gramberg and Peter Paul Witsen

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • pp. 10-11

Regionale aanpak kan leefbaarheid van het platteland handhaven: Zeeuws kleine-kernenbeleid en de Vinex

J.A. van der Vet

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • pp. 13-14

Varia


Gegevens toegankelijk via ARGUS

Coen Wessels

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • p. 15

Model versnelt locatiekeuze

Matty Lakerveld

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • p. 17

Locaties van hotels in steden sluiten vaak niet aan op wensen van gebruikers: Model ontwikkeld voor locatiekeuze nieuwe hotels

Chantal van den Berkmortel and Gré Beekers

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • pp. 18-19

Herontdekking waterfronten niet overal succesvol: Grote verschillen tussen projecten in Nijmegen en Zaanstad

Jacqueline Roelofsen

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • pp. 21-22

Scriptie-overzicht

Redactie AGORA

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • pp. 23-25

Agoranomi


Agoranomi

Ronald Klip and Ed Slotboom

2019-06-28 Volume 7 • Issue 1 • 1991 • Vierde Nota Extra • pp. 26-27