• Volume 14 • Nummer 5 • 1998 • Water

    Volume 14 • Nummer 5 • 1998 • Water


De afgelopen tijd is weer pijnlijk duidelijk geworden dat een groot deel van Nederland onder de zeespiegel ligt. Ondergelopen weilanden en woningen, weggespoelde tuinen en ingestorte kassen bepaalden het nieuws. In het decembernummer van AGORA staat dan ook 'water' centraal. Hierbij wordt vooral gekeken naar de rol die het water in de ruimtelijke ordening speelt of kan spelen. Een interview met Rijkswaterstaat, de functie van waterschappen en het duurzaam gebruik van water zijn enkele onderwerpen. Ook komt aan bod hoe Nederlandse waterkennis wordt gebruikt in het buitenland en nemen we een kijkje op een woonboot.

In AGORA vindt u een stroom aan informatie!

Redactioneel


Redactioneel

redactie AGORA

1998-12-01 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • p. 2

Thema


Veerkracht natuur moet ons droge voeten geven

Pieter Gramberg and Tanja Drieënhuizen

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • p. 4-5

Veters los! Voorziet ook in natte natuur voor de recreatie

Frans Evers

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • p. 7

Het water in de Hoeksche Waard

Peter Murk and Susanne Fiebelkorn

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • pp. 8-9

FLUPPEN in de Amsterdamse grachtengordel

Joost Bos

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • pp. 10-11

Wees wijs met water

Eilard Jacobs

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • pp. 12-13

Oudste bestuursvorm in Nederland nagenoeg onbekend

Edwin Raap

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • pp. 14-15

Varia


Entrepotdok: van vrijzone naar prestigieus grootstedelijk decor

Marianne Bronckhorst

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • pp. 16-17

Marktwerking beslist geen wondermiddel

René Biesenbeek

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • pp. 18-19

Ondergrondse kerken leiden bloeiend bestaan

Jan de Jonge

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • p. 20

De veilige stad: Een plek voor jongeren

Renske Emmelkamp

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • p. 21

Living together apart

Tanja Drieënhuizen

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • p. 21

Agoranomi


Agoranomi

redactie AGORA

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • pp. 24-25

Scripties

redactie AGORA

2018-11-23 Volume 14 • Issue 5 • 1998 • Water • pp. 26-27