• Volume 7 • Nummer 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed

    Volume 7 • Nummer 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed


In dit nummer van AGORA staan enkele aspecten van stedelijk vastgoed centraal. Het overschot op de kantorenmarkt leidt nogal eens tot sombere voorspellingen, maar volgens prof. dr. B. Kruijt, hoogleraar vastgoedeconomie in Amsterdam, is de marktsituatie nog niet rampzalig. Wel pleit hij in visie voor overheidsmaatregelen om de leegstand van kantoren terug te dringen. De vastgoedsector kan zelf een bijdrage leveren door de onroerend-goedmarkt te analyseren op basis van de verschillende segmenten en door het belang van goed marktonderzoek niet langer te onderschatten. Ook het leasen van onroerend goed, dat de laatste jaren sterk in opkomst is, komt aan bod. Het interview is dit keer gehouden met Louis Genet, de wethouder die verantwoordelijk is voor het grondbeleid in Amsterdam.

Thema


Regionaal grondbeleid is gewenst, ook als dat Amsterdam veel geld kost

Lia De Lange and Teatske Van Der Zijpp

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • pp. 4-5

Take it or leave it

Bert Kruijt

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • p. 7

Geringe betekenis voor het leasen van onroerend goed, ondanks de voordelen

Ingeborg De Jong

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • pp. 8-9

Betere inzichten in afzetrisico's door nauwkeurige analyse van deelmarkten

Jeroen Reijnoudt

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • pp. 10-11

Belang van onderzoek voor de vastgoedsector lange tijd ten onrechte ondergewaardeerd

Anneke De Vries

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • pp. 12-13

Basisregistratie vastgoed

Coen Wessels

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • p. 15

Varia


Het leefmilieu in kaart

Jurgen De Haan

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • p. 17

Leefmilieu aangetast door toename autoverkeer

Marie-José Brandsma

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • p. 19

Fysieke ingrepen alleen lossen sociale problemen niet op

Els Eijkelboom

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • pp. 20-21

Scriptie-overzicht derde kwartaal 1991

Agora Redactie

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • pp. 22-25

Agoranomi


Agoranomi

Agora Redactie

1991-12-01 Volume 7 • Issue 5 • 1991 • Stedelijk vastgoed • pp. 26-27