About this Journal

AGORA is een Nederlands-Vlaams, populair-wetenschappelijk magazine dat zich bezighoudt met sociaal-ruimtelijke vraagstukken.

  • Volume 39 • Nummer 4 • 2023 • Publieke Ruimte

    Volume 39 • Nummer 4 • 2023 • Publieke Ruimte


In dit themanummer zoomen we in op de publieke ruimte waarin we ons dagelijks voortbewegen. We vertrekken vanuit de vraag waartoe die publieke ruimte momenteel dient en door wie en wat die vormgegeven wordt. De wisselwerking tussen de inrichting en het gebruik van de publieke ruimte maakt meteen ook het spanningsveld zichtbaar tussen beleidsmakers en gebruikers. Harde infrastructuur contrasteert met de individuele beleving van die geplande ruimte. Hierbij schuift de subjectiviteit van veiligheid en straatintimidatie naar voor, wat in dit themanummer verder belicht wordt. Het ziet ernaar uit dat de publieke ruimte niet langer een gemeengoed is zoals voorheen. Daarbovenop wordt publieke ruimte steeds meer beknot door privatisering. Als vanzelf volgen bijdragen over het terug claimen van straten en pleinen, en straatexperimenten gericht om mobiliteit.

Redactioneel


Meer dan ruimte

Wesley Gruijthuijsen

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 2

Thema


Van gemeengoed tot kritische reflectie

Kato Van Speybroeck, Corneel Casier and Rens Jonker

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 4-5

Van gedeelde ruimte naar 'eigen' ruimte

Vera Leferink

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 6-8

Kansen en gevolgen van straatexperimenten

Corneel Casier

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 9

Meer openbare ruimte voor Munchen?

Mareike Schmidt

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 10-13

Straatintimidatie en stigmatisering

Mischa Dekker

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 14-15

Veiligheidsbeleving in de openbare ruimte

Marianne Franken and Jelle Brands

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 16-18

Straat-skateboarders

Romy Beukeboom

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 19-21

Recensie


Smooth City

Rens Jonker

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 22

Vrije Ruimte


Kritieke momenten in burgerparticipatie?

Nanke Verloo

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 26

Varia


Ansichtkaarten van de 21e eeuw

Kin Wai Chu

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 24-25

Migratiekaart als politiek instrument

Mon Fias

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 27

Airbnb: Brussel en Amsterdam

Wesley Gruijthuijsen

2023-12-01 Volume 39 • Issue 4 • 2023 • Publieke Ruimte • 28-30