• Volume 22 • Nummer 2 • 2006 • Waterstad

    Volume 22 • Nummer 2 • 2006 • Waterstad


Nederland leeft aan het water. Het wonen in een delta brengt nadelen, maar ook voordelen mee zich mee. Hee beheersbaar maken van water heeft de afgelopen decennia geleid tot een aanpak waarbij water letterlijk en figuurlijk onzichtbaar werd gemaakt. Dat deze aanpak niet meer werkt, moge inmiddels duidelijk zijn. Mede dankzij de inzet van de van televisie bekende weerman Peter Timofeeff en kroonprins Willem-Alexander weten we nu: Nederland leeft met water!

De actuele wateropgave is echter verre van eenduidig. Naast aspecten als veiligheid, watertekorten en milieuhinder kent deze opgave een sociaal-culturele en een ruimtelijke dimensie. In dit themanummer, getiteld 'Water(stad)’, staan deze twee dimensies centraal.

AGORA besteedt aandacht aan de rol van water in de gebouwde omgeving als het gaat om wonen, werken en recreëren en de manier waarop deze rol in de loop der tijd verandert. Niet zelden zijn steden dankzij de nabijheid van het water tot bloei gekomen. Hoewel zij zich lange tijd van het water hebben afgekeerd, hebben zij het water nu herontdekt. Water is van belang als ordenend principe, als identiteitsdrager, als aantrekkelijk kenmerk van een woonomgeving en niet in de laatste plaats als recreatiemogelijkheid. Het themanummer :zal bijdragen bevatten van onder andere Fransje Hooijmeijer, Kees Christiaanse en Wim Derksen. Daarnaast presenteren we een aantal actuele projectbeschrijvingen.

Redactioneel


Redactioneel

redactie AGORA

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • p.2

Thema


Tussen droom en daad

Esther Juurlink

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.4-6

De stad en de waterwolf

Fransje Hooimeijer

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.7-10

Nieuw verlangen naar water

Wim Derksen

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • p.11

Varen op de Veluwe

Thomas Boelaars

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.12-13

Waterfronten redden de urbaniteit

Kees Christiaanse

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.14-16

Van woonboot naar waterwijk

Ties Rijcken

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.17-20

Water in de Linie

Jikke Balkema

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.21-23

Vakantiegevoel op IJburg

Tineke Lupi

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.24-25

Natuur als koopwaar

Ben Derudder

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.26-27

Varia


Scannen, rondzwerven, verbeelden

Wouter Vanderstede

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.29-32

Schuiven met studenten

Tamira Combrink

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.33-36

Ons kent ons?

Ton van der Pennen

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • pp.37-40

Recensie


Landstedelijk wonen

Lomme Devriendt

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • p.41

Het belang van guanxi

Ilse van Liempt

2006-05-01 Volume 22 • Issue 2 • 2006 • Waterstad • p.42