• Volume 18 • Nummer 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie

    Volume 18 • Nummer 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie


De positie van stedelijke centra in de wereldeconomie is sterk in beweging. Tenminste, als je afgaat op de discussies rond internationalisering en liberalisering. Een van de gevolgen van het afnemen van de macht van nationale sta· ten zou kunnen zijn dat juist steden een meer zelfstandige rol krijgen. Zij moeten zich steeds meer gaan inzetten voor een levensvatbaar plekje in de wereldeconomie. Een verschijnsel dat hiervan het gevolg is, concurrentie tussen steden, vormt het centrale thema van dit nummer. Hierin gaat het over de rol van het beeld van de stad en 'city marketing', waarmee steden strijden om de aandacht van investeerders en toeristen. Dit gebeurt niet alleen in grote steden die zichzelf op de kaart zetten met grote evenementen, maar ook in kleinere steden. Ook zij moeten zichzelf profileren om bezoekers en bedrijvigheid te trekken. Het is echter de vraag of stedelijke overheden wel over de middelen en bevoegdheden beschikken om het gedrag van consumenten en investeerders te sturen. Is het überhaupt wel gewenst dat stedelijke overheden dansen naar de pijpen van mobiele consumenten en investeerders?

Redactioneel


Interstedelijke concurrentie

Redactie Agora

2002-02-01 Volume 18 • Issue 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie • p. 1

Thema


De concurrerende stad bestaat niet

Pieter Tordoir

2002-02-01 Volume 18 • Issue 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie • pp. 4-6

De minder vriendelijke kant van de concurrerende stad

Kevin Ward

2002-02-01 Volume 18 • Issue 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie • pp. 7-10

De troeven van de stad

Benito Giordano, Iain Deas and Maarten Loopmans

2002-02-01 Volume 18 • Issue 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie • pp. 11-15

Stappenplan voor een stedelijke renaissance

Martin Jones

2002-02-01 Volume 18 • Issue 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie • pp. 16-19

De trekkers van de stad

Harry Grosveld

2002-02-01 Volume 18 • Issue 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie • pp. 20-21

De slag om de plattelandstoerist

Rozemarijn de Heer, Harrie Hansman and René Verhoeff

2002-02-01 Volume 18 • Issue 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie • pp. 22-24

Uitzicht vanaf het verkeerde punt in de verkeerde richting

Gregory Ashworth and Marie-Jeannette Kuipers

2002-02-01 Volume 18 • Issue 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie • pp. 25-28

Varia


'Deel 3 zou een mooi deel 1 geweest zijn'

Steven Kromhout

2002-02-01 Volume 18 • Issue 1 • 2002 • Interstedelijke concurrentie • pp. 29-31