• Volume 6 • Nummer 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres

    Volume 6 • Nummer 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres


De eeuwenlange verwaarlozing van de omgeving en de ondoordachte omgang met grond- en afvalstoffen beginnen hun tol te eisen. Onder wetenschappers bestaat al geruime tijd de overtuiging dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. Sinds kort zijn ook de beleidsbepalende politici van dit besef doordrongen, wellicht onder druk van de publieke opinie.

Hoe redden we het milieu? Beschouwingen vanuit een ruimtelijk perspectief, aandacht voor stedelijke ecologie en uiteraard artikelen over milieubeleid: samen met de organisatoren van het ASVS-lustrumcongres staat AGORA dit keer uitgebreid stil bij de milieuproblematiek.

Redactioneel


Thema: Milieu en Ruimte

redactie Agora

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 3

Thema


Milieu is ruimte

Marleen Dekker, Muriel Hendrikse, Ronald Klip and Esther Moonen

2019-10-24 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 4

Milieukunde en de wet van behoud van ellende

Keesjan Deelstra and Albertine van Diepen

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 5

Glasnost toont ware omvang van ene milieuramp in wording

Marleen Dekker and Esther Moonen

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • pp. 7-8

De Auto en het Milieu

Marleen Dekker and Esther Moonen

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 9

Our Common Future: Rapport vol tegenstrijdigheden

Keesjan Deelstra

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • pp. 10-11

Internationale hulp bij aanpak van milieuproblematiek in derdewreldsteden

J.H. de Goede

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • pp.12-15

GIS en Milieukunde

Evert Verkuijlen

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p.16

Een GIS van Intergraph

A.J. Steinfort

2019-10-24 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • pp. 17-18

Het ontwerpspel Momentum

Maarten Witberg

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 19

Integratie van ruimtelijke ordening en milieubeleid

Muriel Hendrikse and Ronald Klip

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 20

Maar een stadsontwikkeling op ecologische grondslag: De situatie in de bondsrepubliek

Keesjan Deelstra and Roel Volger

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • pp. 21-22

Schuivende schaalniveaus in het milieubeleid

Edwin Voorbij

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 23

Radio-actief afval en Britse besluitvorming

Edwin Voorbij

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 25

Think Global, Act Local?

Albertine van Diepen, Muriel Hendrikse and Roel Volger

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 27

Milieudeskundigheid werkt

W. Westervoorde

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 28

Varia


Scriptie-overzicht

redactie Agora

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 30

Agoranomi


Agoranomi

redactie Agora

1990-08-08 Volume 6 • Issue 3 • 1990 • Milieu en ruimte: ASVS-congres • p. 32