• Volume 33 • Nummer 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit

    Volume 33 • Nummer 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit


Steden in de Westerse wereld worden steeds diverser. Onderzoekers spreken van toenemend super-diverse of hyper-diverse steden en wijken, waarmee ze benadrukken dat zowel tussen als binnen groepen grote verschillen bestaan in termen van demografische kenmerken, sociale identificaties (bijvoorbeeld op het gebied van gender en klasse), juridische status, attitudes (bijvoorbeeld zeer religieus of niet), ruimtelijk gedrag (gebruik maken van de buurt of niet), en leefstijl (de een is bijvoorbeeld meer op een stedelijk leven gericht dan de ander). Beleidsmakers zien zich in toenemende mate geconfronteerd met deze groeiende diversiteit en vragen zich af welk beleid in die steeds meer diverse samenleving mogelijk en effectief is. Dit themanummer van AGORA verdiept zich in de betekenis van de toenemend complexe stedelijke diversiteit voor beleidsmakers, bewoners en ondernemers. De gastredacteuren interviewen beleidsexperts in de Vlaamse en Nederlandse context over hun visie op bestaand diversiteitsbeleid en recenseren het nieuwste boek van Richard Florida ‘The New Urban Crisis’. In verschillende artikelen is er aandacht voor de percepties en ervaringen van bewoners en ondernemers in diverse wijken.

Redactioneel


Diverse diversiteit

Jorn Koelemaij

2018-09-30 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • p. 2

Thema


Stedelijke diversiteit: Een introductie

Myrte Hoekstra, Ilona van Breugel, Anouk Tersteeg and Ympkje Albeda

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 4-7

Aankomstwijken: Meer dan aankomst alleen

Elise Schillebeeckx

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 8-11

Diversiteit is niet alleen een witte middenklasse-ding

Anouk Tersteeg and Ympkje Albeda

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 12-14

Solidariteit in superdiversiteit

Nick Schuermans, Stijn Oosterlynck, Thomas Swerts, Joke Vandenabeele and Marc Jans

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 16-19

Wonen in een beruchte buurt

Marijn Ferier, Fenne Pinkster, Myrte Hoekstra and Annefleur Noom

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 20-23

Smaken verschillen? Van soja-latte tot hipster-halal

Ilona van Breugel and Warda Belabas

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 24-25

(Super)diversiteit in stedelijk beleid

Myrte Hoekstra and Anouk Tersteeg

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 26-28

Varia


Weginfrastructuur als lens voor het koloniale bouwproject

Laurence Heindryckx

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 31-34

Stadsuniversiteit / stadsacademie

Freke Caset and Dieter Bruggeman

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 35-37

Verborgen patronen: Verhuisbewegingen in de regio Amsterdam ontcijferd

Hester Booi, Gert Jan Dral and Klaske Grimmerink

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • pp. 40-42

Recensie


De donkere kant van de creatieve klasse

Ympkje Albeda and Ilona van Breugel

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • p. 15

Veranderlijk stedelijk groen

Demi van Weerdenburg

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • p. 38

Vrije Ruimte


Plannen was/is/wordt leiden

Terry van Dijk

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • p. 39

Infographic


Stedelijke diversiteit

Joren Sansen and Niels Struis

2017-12-01 Volume 33 • Issue 4 • 2017 • Stedelijke diversiteit • p. 44