• Volume 19 • Nummer 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving

    Volume 19 • Nummer 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving


Internationale migratie is een tijdloos fenomeen. Denk in Nederland aan de Joden, Hugenoten, Duitse arbeidsmigranten en de Zuid-Nederlandse ondernemers die het door de Spanjaarden bezette Antwerpen ontvluchten en met hun kapitaal Amsterdam in het centrum van de zeventiende eeuwse wereld transformeerden. Vorige generaties immigranten zijn opgenomen in de Nederlandse samenleving. Meer dan in het verleden echter, zijn er tegenwoordig krachten die de assimilatie van moderne immigranten in een nieuwe omgeving belemmeren. Moderne communicatiemiddelen en tijdruimtecompressie zorgen ervoor dat hedendaagse migranten in een transnationale ruimte kunnen leven: woonachtig in het ene land, onderhouden de migranten duurzame banden met de regio van herkomst. De schotelantenne is synoniem met de allochtone buurt geworden. Transnationalisme betekent zo een beperking voor inburgering of assimilatie. Ze draagt bij tot een continue, duurzame culturele pluriformiteit van gemeenschappen. Omdat geografische nabijheid echter nog niet geheel buiten spel staat, kunnen cultuurverschillen binnen één leefomgeving problemen geven. Etnicische verscheidenheid leidt hier tot wantrouwen, vooroordelen en andere spanningen, waar sommige politici electoraal gewin mee proberen te verkrijgen. AGORA wil de 'Ander' niet miskennen en zal een scala aan onderwerpen de revue laten passeren, zoals de Indische filmindustrie, die het cement vormt tussen de verschillende Hindoestaanse gemeenschappen verspreid over de wereld, de rol van transnationale netwerken bij de migratie van legale en illegale migranten en een kritiek op de integrerende functie van de openbare ruimte, de transnationale arena van de stedelijke omgeving.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 2

Thema


Transnationalisme en de multiculturele samenleving.

Edwin van der Schoot

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 4-6

Transnationalisme: modeterm of bruikbaar concept?

Hans van Amersfoort

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 6-9

Multiculturele buurten en nieuwe migranten.

Katleen Peleman, Henk Meert, Karen Struyck, Jan Blommaert and Anke Dewilde

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 10-13

Bij Marokkanen zijn de gordijnen dicht. Materiele etnische symboliek in de openbare ruimte.

Hilje van der Horst and Jantine Messing

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 14-16

De mythe van de ontmoeting. Openbare stadsparken dragen niet bij aan integratie.

Peter van IJperen and Marloes Wevers

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 17-20

Bollywood in diaspora.

Ruben Gowricharn

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 21-24

Een transnationaal netwerk met Hassan als middelpunt.

Ilja de Jong and Huibert Schijf

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 25-28

'La snel-Belg-wet est une horreur'. Politica en columniste Mimount Bousakla over immigratieproblemen in Belgie.

Edwin van der Schoot

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 29-31

Over de grens: illegale migratie, transnationale nationaliteiten en mensensmokkel.

Richard Staring

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 32-35

Eigen volk eerst, ook zonder vreemdelingen in de buurt.

Filip de Maesschalck

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 36-39

Varia


Wonen op de bon. Vouchers als alternatief voor huursubsidie.

Amarins van der Bos

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 40-43

Stedelijke vernieuwing in Boedapest: Een analyse van de eerste pogingen.

Hanna Szemzo and Marloes Wevers

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 44-47

Recensie


Scriptierecensies

Rogier van der Groep

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 49

Agoranomi


Agoranomi.

Redactie AGORA

2003-10-01 Volume 19 • Issue 4 • 2003 • Transnationalisme en de multiculturele samenleving • 50