• Volume 15 • Nummer 3 • 1999 • Kunst

    Volume 15 • Nummer 3 • 1999 • Kunst


Het volgende nummer van AGORA zal gaan over het thema kunst. Aan een definitie van kunst zullen ons hierbij zeker niet wagen, wel gaan we in op de betekenis die kunst kan hebben voor de (openbare) ruimte en de mensen die zich hierbinnen bewegen. Bijvoorbeeld op kunst als de motor van grote ruimtelijke projecten of juist van langzamere verschuivingen in stedelijk grondgebruik. Economisch achtergebleven stedelijke lokaties zijn vaak incubatiemilieus voor kunstenaars, in de ruime zin des woords. Kunst, of meer concreet, culturele voorzieningen, kunnen ook op kortere termijn een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van stedelijke centra. Kunst is een belangrijk consumptiegoed waar direct en indirect, bijvoorbeeld door de aangetrokken toeristen, veel profijt mee behaald kan worden. Hoe wordt kunst gebruikt bij de inrichting van nieuwe en bestaande openbare ruimte? Hoeveel geld hebben gemeenten hieraan te besteden en wie beslist over de besteding hiervan? Antwoorden hierop in de volgende kunstzinnige AGORA.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

1999-08-01 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • p. 2

Thema


Kunst in de openbare ruimte: Interview met Jan Hein Daniels

Mariëlle de Winter and Anje Roosjen

1999-08-01 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 4-5

Pump up the volume! Over kunst in de openbare ruimte

Jan van Grunsven

2019-03-02 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • p. 7

Nieuw musea in de stad: Tussen kunst en kitsch

Irina van Aalst

2019-03-02 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 8-9

Kunst brengt buren nader tot elkaar

Chris Sigaloff

2019-03-03 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 10-11

Broedplaats Amsterdam: Crèche of crash?

Henny Wasmoeth

2019-03-03 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 12-14

Percentageregelingen voor de financiering van kunst in de openbare ruimte in Amsterdam

Redactie AGORA

2019-03-03 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • p. 15

Kunst in de openbare ruimte van een nieuwe stadswijk

Dirk Gorter

2019-03-03 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 16-17

Nieuw leven voor oude industriesteden?

René Verhoeff

2019-03-03 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 18-19

Varia


Wateroverlast in Nederland: KNAG-/KFTG-Symposium

Aart Kroon

2019-03-02 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • p. 6

Het andere India: Deelstaat Gujarat voert liberaal economisch beleid

Miene Pieter van Dijk

2019-03-03 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 20-21

Industrie en natuur sluiten elkaar niet uit: Tweede Maasvlakte kan nog alle kanten op

Piet Oudejans, Robin Biemans and Erik Oomen

2019-03-03 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 22-23

Agoranomi


Agoranomi

redactie AGORA redactie AGORA

2019-03-03 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 24-25

Scripties

redactie AGORA redactie AGORA

2019-03-03 Volume 15 • Issue 3 • 1999 • Kunst • pp. 26-27