• Volume 19 • Nummer 2 • 2003 • De nieuwe woningnood

    Volume 19 • Nummer 2 • 2003 • De nieuwe woningnood


Volksvijand nummer één is terug van weggeweest. De kranten staan bol van de berichten over onbetaalbare koopwoningen, onvindbare studentenkamers en oneindige wachtlijsten. Bezorgde gemeenten sluiten in allerijl hun grenzen voor woningzoekenden van elders. En dat terwijl het Rijk een paar jaar geleden nog waarschuwde voor leegstand als gemeenten geen haast zouden maken met de herstructurering van achterstandswijken. AGORA gaat op zoek naar de oorzaken en gevolgen van de 'nieuwe woningnood'.

Hoe komt het dat er veel minder huizen gebouwd zijn dan verwacht? Hoe kan het nieuwbouwtempo worden opgeschroefd? Wat betekent de woningschaarste voor de herstructureringsplannen, waarbij duizenden woningen worden afgebroken en evenveel huishoudens vervangende woonruimte moeten krijgen? Naast antwoorden op deze en andere vragen biedt het themanummer een historisch en een internationaal perspectief op de huidige 'woningnood' in Nederland en worden de standpunten van de politieke partijen over dit thema belicht.

Redactioneel


Redactioneel

Agora Redactie

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • p. 2

Thema


Het verdelen van schaarste: Woonruimteverdeling lost de woningnood niet op

Steven Kromhout

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 4-7

Kommer en kwel in de woningproductie: Structurele bouwproblemen vragen om een oplossing

Constan van Ginneken and Jan Luwema

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 7-11

Met een touw kun je niet duwen: Beleidsmodel staat oplossing voor woningnood in de weg

Jan van der Schaar

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 11-15

Waarin een klein land groot kan zijn: Woningnood in West-Europees perspectief

Peter Boelhouwer

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 15-17

Wonen à la Flamande: Ingrediënten: verkrotting, huisjesmelkerij en eigendomspromotie

Pascal De Decker

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 18-21

Van de nood een deugd maken: Oplossingen voor stedelijke vernieuwing in een gespannen woningmarkt

Vincent Smit and Gerben Helleman

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 22-24

Betaalbare huurwoningen zijn hard nodig: Wijkvernieuwing moet bewoners perspectief bieden op vooruitgang

Ria Meijerink

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 25-26

Zestig jaar woningnood: Over collectieve acties en individualisering van de woningmarkt

Virginie Mamadouh

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 27-29

Kamernood onder studenten: Van tijdelijke naar structurele oplossingen

Linda van Beek

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 30-32

'We moeten niet zomaar alles gaan volbouwen': Politici in debat over woningnood

Steven Kromhout and Tineke Lupi

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 33-35

Varia


Amsterdam is geen concurrent voor Hilversum: Schaalvoordelen versus lokale creativiteit in de Nederlandse audiovisuele sector

Rogier van der Groep

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 36-39

De hoogseizoeninvasie: De gevolgen van cultuurtoerisme in Avignon voor de lokale bevolking

Wiebe van Golde

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • pp. 43-45

Agoranomi

Casper Stelling and Edwin van der Schoot

2003-05-01 Volume 19 • Issue 2 • 2003 • De nieuwe woningnood • p. 46