• Volume 11 • Nummer 4 • 1995 • Mobiliteit

    Volume 11 • Nummer 4 • 1995 • Mobiliteit


De relatie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling. Schiphol, de A 37, de Noordzuidlijn, de Hoge Snelheids Lijn, de Betuwelijn, het zijn maar enkele van de vele projecten waar de laatste tijd over wordt gesproken en die alle hun repercussies hebben voor de ruimtelijke invulling van dit land. Onlangs kwam het ministerie van Verkeer en Waterstaat met eigen plannen voor een soort ringbebouwing in de Randstad die moet aansluiten op een net van stoptreinen. Parlementslid Adrie Duivesteijn van de PvdA heeft daar in het NRC ernstige kritiek op geuit, omdat aan die plannen geen visie op de Randstad ten grondslag ligt. Het soort problemen waar het hier om gaat is zeer complex, en kent vele aspecten. Mobiliteit en de mogelijkheden om infrastructuurprojecten te realiseren warden bepaald door de reeds bestaande ruimtelijke ordening. Tegelijkertijd zullen beslissingen over infrastructuur en de mobiliteit die daardoor ontstaat mede bepalend zijn voor de toekomstige ruimtelijke ordening.

De interactie tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening speelt zich bovendien af op zeer verschillende, maar met elkaar verweven, schaalniveaus: variërend van de aanleg van fietspaden en tramlijnen, tot de aansluiting van de Hoge Snelheids Lijn op Schiphol en kernen van de grote steden. Voeg daarbij dat analyse van deze problematiek betekent dat we te maken krijgen met een combinatie van technische, ruimtelijke, economische en maatschappelijke aspecten, en het zal duidelijk zijn dat dit onderwerp niet in enkele pagina's uitputtend is te behandelen.

In dit nummer van AGORA warden daarom enkele aspecten van de relatie tussen mobiliteit en ruimtelijk ordening behandeld. Deze !open in schaalniveau op van een kleinschalig initiatief als de Buurt Auto Service in het Amsterdamse stadsdeel Westerpark, via het transferium in Groningen tot het zogeheten ARGUS-plan. Dit laatste is een plan dat gebaseerd is op een volledig andere visie op de Randstad dan het ringboemeltje van Verkeer en Waterstaat.

Redactioneel


Mobiliteit

redactie AGORA

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • p. 2

Thema


De grote steden aan de beurt met ARGUS

Rients Dijkstra

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • pp. 4-6

Dreigend tekort aan ruimte voor bedrijfsterreinen

H. M. G. Dittmar

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • p. 7

Buurt Auto Service: 'auto delen' in Amsterdam?

Rick Zijderveld

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • pp. 8-9

Transferia, een case in Groningen

Rick Zijderveld

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • p. 10

Varia


Gaasterlanders reageren op Structuurschema

Lia de Lange

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • p. 11

Vraagtekens bij het ruimtelijk-economisch beleid

Harold Ebels

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • pp. 12-13

Stadsgewest Haaglanden en het voorgenomen locatiebeleid: een papieren tijger?

Jeroen van der Linden

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • pp. 14-15

Diversificatie: een belangrijke bedrijfsstrategie in de landbouw

Michel Filart

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • p. 17

Ontwikkelingen in 'vastgoedland' op het Nationale Winkelcentra-Congres

Jef Folkers

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • pp. 18-19

Agoranomi


Agoranomi

redactie AGORA

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • pp. 20-21

Scripties

redactie AGORA

1995-10-01 Volume 11 • Issue 4 • 1995 • Mobiliteit • pp. 23-24