• Volume 29 • Nummer 2 • 2013 • Groene ruimte

    Volume 29 • Nummer 2 • 2013 • Groene ruimte


Uit diverse onderzoeken blijkt het belang van groen voor leefbaarheid, de waarde van onroerend goed en sociale veiligheid in de stad. Echter, geen enkele gemeente ontkomt aan bezuinigingen, ook niet op het openbaar groen. De terugtrekkende gemeente wil onder het mom van ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ bewoners en bedrijven meer betrekken bij de aanleg, het beheer en onderhoud van groen. Zelf nemen bewoners ook steeds vaker het heft in handen als het gaat om het (snipper)groen in hun buurt.

Groene bewonersinitiatieven zoals buurtmoestuinen, guerilla gardening, geveltuinen, het adopteren van groen en groene daken zijn wereldwijd in opmars. Deze initiatieven worden toegejuicht omdat ze sociale cohesie, natuur- en voedseleducatie en gezondheid zouden bevorderen. Maar gelden deze effecten voor de hele buurt of stad of alleen voor de deelnemers van het initiatief? Hoe (on)gewoon is het dat bewoners voor de openbare ruimte in hun omgeving zorgen? En hoe kan de gemeente inzetten op bewonersparticipatie als er tegelijkertijd een bezuinigingsopgave ligt?

In dit themanummer belichten verschillende auteurs hoe stedelijk groen gecreëerd en onderhouden wordt en welke participatievormen hierin zijn te ontdekken.

Redactioneel


Redactioneel: Meanderen

Peter Pelzer

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • p. 2

Thema


Samen werken aan een groene stad

Roos de Haan

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 4 - 7

Coproductie: 'loss' of oplossing?

Rianne van Melik

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 8 - 11

New York groener door privaat initiatief

Steven Stolk

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 12 - 15

Culemborgse pioniers van het zelfbeheer

Trijntje Tilstra

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 16 - 19

Buurtmoestuinen in kaart

Elsbeth van den Bout

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 20 - 23

Zelfbeheer als katalysator voor ecologisch begrip

Sjoerd Brandsma and Dirk Oudes

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 24 - 26

Varia


Broodheren en geëngageerde academici

Peter Pelzer and Michiel van Meeteren

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 28 - 31

Plaats maken in de tussentijd

Tonie Boxman and Ellen van Holstein

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 32 - 34

Systemische benadering: sleutel tot succes?

Tim Snippert and Sven Stremke

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 35 - 37

Asociale sociale stadsontwikkeling

Davy Sterkens

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • pp. 38 - 41

De bron van planningstheorie

Andreas Faludi

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • p. 42

Recensie


Nieuwe steden op de kaart

Michiel Overkamp

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • p. 43

Tussen ratio en verbeelding

Friedel Filius

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • p. 44

Whisky als motor voor toerisme?

Egbert van der Zee

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • p. 45

Vrije Ruimte


Denkend aan de Lange Wapper

Michiel Dehaene

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • p. 46

Infographic


Het stedelijk openbaar groen in Amsterdam

Boris van Zanten

2013-05-01 Volume 29 • Issue 2 • 2013 • Groene ruimte • p. 48