• Volume 1 • Nummer 4 • 1985 • multithema

    Volume 1 • Nummer 4 • 1985 • multithema


Ditmaal treft u wat meer uitgebreide artikelen aan over een aantal verschillende onderwerpen. Zoals in het redactioneel werd opgemerkt, wordt veel geschreven over woningbouw en ook in dit nummer vindt u weer twee artikelen over dit onderwerp. Maar het zijn wel artikelen die aansluiten bij trends, die voor het toekomstige woningbouwbeleid van het grootste belang zijn. In het artikel over stadsverdichting introduceren Goedknegt en Zoon een ‘geschiktheidskaart’ als instrument om te kunnen bepalen waar stadsverdichting het best kan plaats vinden. Ingrid Boland en Annemiek van der Lee schrijven over de toenemende individualisering in de maatschappij en concluderen dat deze ontwikkeling moet leiden tot de bouw van een ander woningtype, waarin meer ruim te is voor privacy. In het volgende artikel, van Knigge, wordt aangetoond hoe belangrijk de zakelijke dienstverlening is voor het functioneren van de binnenstad. De overheid doet er goed aan maatregelen te nemen zodat de ze bedrijfssector niet voor de binnenstad verloren gaat. Een andere ontwikkeling in die binnenstad wordt beschreven door Hans Pruyt. Hij onderzocht hoe het stedelijk beleid met betrekking tot cityvorming in Amsterdam in de loop der jaren door acties van buurtbewoners is beïnvloed. Tenslotte een artikel over een ander actueel thema, Kees Bruins Slot en Marlies Smeets deden onderzoek naar de mogelijkheden voor een bedrijvencentrum in Utrecht. Zij constateerden veel belangstelling, maar weinig initiatieven.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

1985-10-01 Volume 1 • Issue 4 • 1985 • multithema • p. 3

Thema


Cityvorming gekraakt: Invloed van actiegroepen op stedelijke planning in Amsterdam

Hans Pruyt

1985-10-01 Volume 1 • Issue 4 • 1985 • multithema • pp. 4-5

Zakelijke dienstverlening onmisbaar voor binnenstad: Ondernemers willen ander overheidsbeleid

G.J. Knigge

1985-10-01 Volume 1 • Issue 4 • 1985 • multithema • pp. 6-7

In Utrecht grote belangstelling voor bedrijvencentrum: Overheid moet initiatief tot oprichting nemen

Kees Bruins Slot and Marlies Smeets

1985-10-01 Volume 1 • Issue 4 • 1985 • multithema • pp. 8-10

Compacte stad: mogelijkheden voor stadsverdichting: Wapen in de strijd tegen stedelijke problemen

K. Zoon and P. Goedknegt

1985-10-01 Volume 1 • Issue 4 • 1985 • multithema • pp. 11-12

Wonen en privacy: Nieuwe relatievormen vragen om ander woningbeleid

Ingrid Boland and Annemiek Van Der Lee

1985-10-01 Volume 1 • Issue 4 • 1985 • multithema • pp. 13-14