• Volume 23 • Nummer 5 • 2007 • Energie

    Volume 23 • Nummer 5 • 2007 • Energie


Energie krijgt momenteel om verschillende redenen veel media-aandacht. In de eerste plaats omdat het energieverbruik nog steeds stijgt, zowel per persoon als in het algemeen. Om die stijging mogelijk te maken, worden voornamelijk fossiele brandstoffen gebruikt die sneller en sneller uitgeput raken. Bovendien heeft het gebruik van fossiele brandstof negatieve gevolgen voor het milieu door de uitstoot van CO2- en roetdeeltjes.

Ten tweede is er aandacht voor het klimaat en vooral voor de dreigende verandering ervan. Het huidige energieverbruik wordt als een belangrijke factor in de menselijke bijdrage aan klimaatverandering beschouwd. Hoewel over die aanname discussie bestaat, heeft het de energieproblematiek hoog op de maatschappelijke agenda geplaatst.

Het volgende nummer van AGORA gaat in op de problemen voor de mens en zijn leefomgeving die samenhangen met energie, maar daarbij zullen de kansen het uitgangspunt zijn. De noodzakelijke veranderingen die onze samenleving moet doorvoeren, leveren namelijk volop kansen op. Het kan bijvoorbeeld goedkoper blijken om onze afvalstromen te hergebruiken dan duur gas uit Rusland te importeren. En het energiezuiniger maken van een kantoorgebouw kan hand in hand gaan met het creëren van een gezonder leefklimaat voor werknemers. Denk bijvoorbeeld aan groene daken, natuurlijk licht en schone lucht.

Door bestudering van de problemen, te zoeken naar oplossingen en ons te laten inspireren door succesvolle voorbeelden zullen we langzamerhand gaan inzien dat er, ondanks de grote uitdagingen die nog voor ons liggen, een betere toekomst op het gebied van energie mogelijk is.

Redactioneel


Redactioneel

redactie AGORA

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • p. 1

Thema


Aandacht voor energie op alle schaalniveaus

Jesper van Loon and Casper Stelling

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 4-7

Energieneutraliteit als een ruimtelijke kwaliteit

Ferry Van Kann

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 8-11

Ontwerpen van energie autarkische regio's

Sven Stremke

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 12-16

De kracht van de kas

Myron Freeling

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 17-20

Een uitdagende puzzel

Fieke van Leest and Casper Stelling

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 21-23

Uit passie voor de gemeenschap

Yvonne Rijpers and Hans Karssenberg

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 24-26

China: energie, macht en geopolitiek

Mehdi Parvizi Amineh

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 27-29

Varia


De kloof dichten met straatburgerschap

Justus Uitermark and Jan Willem Duyvendak

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 31-34

Meedoen met de buurt

Vera van den Bos, Marjolein van Vossen, Stef le Fèvre and Bas van Leeuwen

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 35-36

Leerwerklandschappen: meer dan mooie gebouwen

Lianne van Duinen, Peter Gramberg and Mayke Hoogbergen

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 37-39

Recensie


Aan eigen succes ten onder?

Rogier van der Groep

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • p. 40

Chinese buurten in beeld

Martijn van der Linden

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • p. 41

Hoe normaal denken we?

Bas van Leeuwen

2007-12-01 Volume 23 • Issue 5 • 2007 • Energie • pp. 42-44