• Volume 3 • Nummer 1 • 1987 • multithema

    Volume 3 • Nummer 1 • 1987 • multithema


Met de aanvang van een nieuwe jaargang een nieuwe en dikkere Agora. Niet alleen het uiterlijk van ons blad is vernieuwd, ook de inhoud is hier en daar aangepast. Onze doelstelling blijft daarbij recht overeind. Agora wil nog steeds een 'marktplaats' zijn waar de resultaten van (doctoraal) onderzoek worden aangeboden; een forum ook waar deze resultaten kunnen worden besproken. Dit ten behoeve van een betere aansluiting tussen theorie en praktijk, tussen wetenschap en samenleving.

Centraal staat in Agora dan ook nog steeds het scriptie-overzicht. De artikelen die u in ons tijdschrift vindt, zijn ook nog steeds besprekingen van een aantal interessante thema’s uit dit scriptie-overzicht. Wij hopen dat studenten hieraan hun bijdragen blijven leveren.

Daarnaast hebben we een nieuwe rubriek in 't leven geroepen, 'Agoranomi' geheten, vrij vertaald 'van de marktmeester: Hierin is plaats voor allerlei korte berichten, aankondigingen en verslagen, waarvan we vinden dat ze binnen de doelstellingen van het blad passen. Enerzijds kunnen een aantal scripties van studenten – kort – worden besproken, waarvoor in de oude opzet geen plaats was. Zo kunnen we in dit nummer van Agora aandacht besteden aan acht scripties in plaats van aan de gebruikelijke vijf. Hopelijk kunnen we dit aantal in de toekomst nog uitbreiden.

Aan de andere kant willen we in deze rubriek onderwerpen aan de orde stellen die belang zijn voor de actuele ontwikkelingen in de ruimtelijke problematiek. We denken bijvoorbeeld aan de ruimtelijke consequenties van nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals die zich voordoen in micro-elektronica en telecommunicatie, maar ook aan allerlei andere actuele zaken op het gebied van de ruimtelijke ordening. Naast de eigen bijdragen van de redactie is hier plaats ingeruimd voor buitenstaanders. Uw aankondigingen, (congres)verslagen, (boek)besprekingen, en (kritische) reacties zijn van harte welkom.

Wij hopen ook voor de komende jaargang op een vruchtbare samenwerking met de wetenschappelijke instellingen. We zijn van mening dat een dergelijke samenwerking kan bijdragen aan een verdere verbetering van de positie van het ruimtelijk onderzoek en zijn beoefenaren in de samenleving.

Thema


Supersnelle trein voor Nederland vooral van psychologisch belang: Ruimtelijk-economische gevolgen van aanleg hoge-snelheidsnet

Mark Van Hagen and Mark De Vries

1987-02-01 Volume 3 • Issue 1 • 1987 • multithema • pp. 4-6

Flexibele automatisering: nieuwe fase economische ontwikkeling: Revolutionaire doorbraak verwacht in bestaande produktiestructuren

J.F.M.N Elsenburg

1987-02-01 Volume 3 • Issue 1 • 1987 • multithema • pp. 7-8

Stijgende woonlasten beperken bewegingsvrijheid lage inkomens: Huishoudens zoeken op zeer uiteenlopende wijze naar oplossingen

I. Pronk, S. Roozen and L. Smit

1987-02-01 Volume 3 • Issue 1 • 1987 • multithema • pp. 9-10

Recensie


Scriptie-overzicht

AGORA REDACTEUR

1987-02-01 Volume 3 • Issue 1 • 1987 • multithema • pp. 17-25

Agoranomi


AGORANOMI

AGORA REDACTIE

1987-02-01 Volume 3 • Issue 1 • 1987 • multithema • pp. 11-16