• Volume 31 • Nummer 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis

    Volume 31 • Nummer 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis


Geschiedenis speelt een belangrijke rol in de beleving van ruimte. Lijnen in het landschap van historisch gegroeide wegen en kanalen, maar ook oude woningvormen en bedrijfsruimtes die wachten op hergebruik zijn ruimtelijke elementen die een belangrijke functie vervullen in de hedendaagse planning. In dit nummer onderzoeken we hoe de ruimtelijke geschiedenis het heden vormgeeft aan de hand van enkele thema’s waarin de band tussen ruimte en geschiedenis centraal staat. Suburbanisering wordt bijvoorbeeld niet enkel vanuit een twintigste-eeuws perspectief beschouwd, maar als longue durée-fenomeen met een geschiedenis die teruggaat naar de Middeleeuwen. Ook kijken we naar de herbestemming van historisch erfgoed in Nederland en Vlaanderen zoals de Brusselse pakhuizen en de Gentse beluiken. Vergelijkingen belichten de herontwikkeling van forten in Antwerpen en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, en de ontwikkeling van een kustcultuur en de daarmee gepaard gaande urbanisering in Oostende en Scheveningen.

Ten slotte besteden we aandacht aan de twintigste-eeuwse geschiedenis van ruimtelijke ordening in Nederland, die in 2015 wordt gevierd met het Jaar van de Ruimte.

Redactioneel


De brug van verleden naar heden.

Marianne De Beer, Ineke Deelen and Jorn Koelemaij

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • p. 2

Thema


Ruimte maken voor geschiedenis.

Katrijn Apostel, Clemens De Olde and Bart Tritsmans

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 4-6

De vele levens van infrastructuur

Maarten Van Acker

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 7-10

Het belang van de voorstelling.

Susanne Komossa

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • p. 11

Historische pakhuizen in Brussel

Marianne De Fosse and Louis Vandenabeele

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 12-15

Suburbane bewoning in de pre-industriële periode.

Tineke Van de Walle

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 19-21

De Leopoldswijk, een omstreden voorstad.

Andreas Stynen

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 22-24

Koninginnen van de Noordzee.

Ben de Pater

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 25-27

De kracht van tijdelijke open ruimte.

Bart Tritsmans, Aurelie De Smet, Valérie Dewaelheyns and Séréna Vanbutsele

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 28-30

Politieke versus bureaucratische rationaliteit.

Koen Raats

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 32-34

Varia


Vooral goed om je heen kijken!

Hans Leeflang

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • p. 36

Nieuwe geschiedenis in oude steden.

Ries van der Wouden

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 37-39

Toenemende padafhankelijkheid.

Hugo Priemus

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 40-42

Toekomstvrees: stadsvernieuwing in de jaren zestig

Tim Verlaan

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 43-45

Land van betekenis.

Jaap Evert Abrahamse and Frank Strolenberg

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 46-49

Toekomst van de Nederlandse winkelstraat.

Lizzy Butink

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 52-54

Van stadsspoorweg tot Noord/Zuidlijn.

Florian Langstraat and Andrew Switzer

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • pp. 56-59

Recensie


Een dorp in de grote stad.

Jorn Koelemaij

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • p. 51

Een ander Brussel.

Nicolas Van Puymbroeck

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • p. 60

Vrije Ruimte


Belasten eigen woning 'onrechtvaardig'?

Sien Winters

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • p. 62

Infographic


Groei van snelwegen in Nederland en België

David de Kool

2015-05-01 Volume 31 • Issue 2 • 2015 • Ruimte en geschiedenis • p. 64