• Volume 10 • Nummer 3 • 1994 • Woningnood

    Volume 10 • Nummer 3 • 1994 • Woningnood


Gezien de grote geplande woningbouwproduktie lijkt er in Nederland weer sprake van woningnood. Landschappelijke waarden en aantasting van het milieu belemmeren echter dat bouwlocaties in onbeperkte omvang beschikbaar zijn. AGORA sprak met Marten Bierman over een alternatieve oplossing voor het woningtekort, behandelt de onlangs afgesloten Vinex-accoorden van het Rijk met de vier Randstadgewesten en belicht de kwalitatieve aspecten van het woningtekort. Verder een vergelijking van de woningnood problemen in Nederland en een Duitse deelstaat.

Redactioneel


Woningnood

Redactie Agora

1994-08-01 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p2

inhoud

Agora Redactie

1994-08-01 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p3

Thema


Straks stikken we in de eengezinswoningne

Aleida van Doornum and Lia de Lange

1994-08-01 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p4-5

Geen woningnood maar tijdelijke ruimtenood

E Heerma

1994-08-01 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p8

Gebrek aan geschikte locaties veroorzaakt stagnatie in woningbouw

Dorien Kasteleijn and Joost Nieuwenhuijzen

1994-08-01 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p9-11

Woningnood vooral veroorzaakt door vraag naar passende wonningen

Johan van de Ven

1994-08-08 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p12-13

Mobiliseren van privaat kapitaal moet woningbouwproduktie op gang brengen

Joost Nieuwenhuijzen

1994-08-08 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p14-15

Een doolhof van kleuren en vormen

Birgitt Truijens

1994-08-08 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p16-17

Het Drechtoeversproject: Megaplanning in de marge

Elgar van der Meer

2021-03-03 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood

Traceverkenningen via GIS

Hendrik Boogaard

1994-08-08 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p20

Een luchttunnel over het IJ

Roelf Meeuwissen

2019-10-11 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p21

Amsterdamse plannen autoluwe binnenstad leiden tot problemen

Ed Slotboom

1994-08-08 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p22

De stedeijke recreant op weg naar groen

Anita ` van der Lee

1994-08-08 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p23

Scripties

Redactie Agora

1994-08-08 Volume 10 • Issue 3 • 1994 • Woningnood • p25-26