• Volume 31 • Nummer 1 • 2015 • Sport

    Volume 31 • Nummer 1 • 2015 • Sport


In dit themanummer besteden we aandacht aan sociaal-ruimtelijke vraagstukken omtrent de rol van sport in de samenleving. Brede maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals individualisering, neoliberalisering en de financiële crisis zorgen voor een toename van (ruimtelijke) ongelijkheid en over het algemeen voor een afname van sociale cohesie binnen gemeenschappen op verschillende schaalniveaus. Ook de vraag hoe om te gaan met de huidige aantrekkingskracht van steden en krimp van rurale regio’s is een van de voornaamste uitdagingen van deze tijd. Sport is van oudsher een verbindende factor in de samenleving, en kan – zowel op het platteland als in de stad – sociale cohesie faciliteren terwijl sportparticipatie sociale uitsluiting onder kwetsbare groepen tegen kan gaan. In dit AGORA-nummer verschaffen wij de lezer een beeld van de wijze(n) waarop sport er vandaag de dag wel of niet in slaagt deze rol inderdaad te vertolken. In hoeverre, en op welke manieren, is sport in staat om de sociale participatie van moeilijk bereikbare maatschappelijke groepen te vergroten? Hoe belangrijk is de aanwezigheid van openbare sportvoorzieningen? Bij het beantwoorden van deze vragen richten wij ons vooral op de context van Nederland en Vlaanderen, maar wordt er ook gekeken naar buitenlandse casussen, zoals Glasgow, waar voetbal wordt ingezet om de hardnekkige territorialiteit onder jongeren in bepaalde buurten aan banden te leggen.

Redactioneel


Benut de ruimte

Egbert van der Zee

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • p. 2

Thema


Sport in sociaalruimtelijk perspectief

Ineke Deelen, Nynke Burgers, Marijke Jansen and Jorn Koelemaij

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 4-7

Nieuwe uitdagingen voor de sportgeografie.

Dick Ettema

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 8-10

Bewegen, jongeren en hun omgeving.

Rick Prins

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 12-15

Sociaal-maatschappelijke impact van voetbalclubs

Marijke Jansen, Jorn Koelemaij, Ineke Deelen and Nynke Burgers

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 16-19

Feminisering van sportieve ruimten.

Agnes Elling

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 20-22

Sportdeelname en sociale ongelijkheid

Hanne Vandermeerschen and Jeroen Scheerder

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 24-27

Buiten spelen als vrijwilligerswerk.

Rick Vermeulen

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 28-31

Voetballen voor vrede in Noord-Glasgow

Jorn Koelemaij

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 33-35

Varia


Onafhankelijk en transparant: crowdbased rankings.

Clemens de Olde

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 36-39

Duurzaam handelsmerk voor Oud-Berchem?

Ruth Wauters

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • pp. 40-43

Recensie


Voorbij het integratiedenken

Ilse van Liempt

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • p. 44

Handen ineen voor duurzamere mobiliteit.

Maartje Bodde

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • p. 45

Vrije Ruimte


Corporaties, buurten en betaalbaarheid

Marja Elsinga

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • p. 46

Infographic


Populairste sporten onder volwassenen in Nederland en Vlaanderen

Laura Cornet and Lars van Hoeve

2015-02-01 Volume 31 • Issue 1 • 2015 • Sport • p. 48