• Volume 28 • Nummer 5 • 2012 • Woonpatronen

    Volume 28 • Nummer 5 • 2012 • Woonpatronen


Iedere regio kent een specifieke woningvoorraad, gevormd onder invloed van de lokale tradities, grondprijzen, huisvestingspolitiek en woonvoorkeuren. Die woningvoorraad, als constituerend element van de gebouwde ruimte, ontwikkelt zich langzaam. Dit terwijl in onze hedendaagse, globaliserende samenleving, leef- en woonpatronen vaak veel sneller veranderen dan die gebouwde ruimte. Hierbij valt in de Nederlandse en Vlaamse context bijvoorbeeld te denken aan vergrijzing, krimpende huishoudens, (inter)nationale migratiepatronen en een groeiende roep om duurzaamheid in de woonomgeving. Reden genoeg om hier eens bij stil te staan. We benaderen woningvoorraad en woningtypes vanuit verschillende invalshoeken: zowel vanuit de economie, stedenbeleid alsook vanuit de dagelijkse woonbeleving. In de AGORA Woonpatronen verwisselen we daarom regelmatig de bril van de academicus voor die van de professionele specialist of die van de bewoner.

Redactioneel


Redactioneel: Woongenot

Peter Pelzer

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 2

Thema


Een brede blik op hedendaagse woonpatronen

Marijn van de Weijer and Wouter Bervoets

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 4-7

De gevangen keuze tussen woningtypes

Toon Dirckx and Manuel Aalbers

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 8-11

Pleidooi voor hokjesgeest

Pieter Hoexum

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 12-15

Gezelligheidsdier zoekt woning en huisgenoten

Meral van Leeuwen and Jan van Duppen

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 16-19

Nieuwe woningtypes als wapen tegen de stadsvlucht

Dilek Ulusoy

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 20-22

Het dilemma van collectieve actie

Glenn Lyppens

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 23-27

Duurzaam dorps wonen

Tim Devos, Maarten Wauters, Koen Van den Troost and Michael Ryckewaert

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 28-32

Varia


Crowdfunding in de openbare ruimte

Ellen van Holstein

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 34-37

Kabouter Buttplug: kunstelite versus leken

Martin Zebracki and Mischa Dekker

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 38-41

Lefebvre's stad

Koenraad Bogaert

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 42-43

Recensie


Een wetenschappelijke afdaling

Jelle Brands

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 44

Vrije Ruimte


Sustainable suburbs

Arnold Reijndorp

2012-12-01 Volume 28 • Issue 5 • 2012 • Woonpatronen • 46