• Volume 6 • Nummer 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken

    Volume 6 • Nummer 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken


De kwaliteit van het binnenstedelijk leefmilieu kan zich doorgaans verheugen in een grote belangstelling. Daarentegen schijnt de ruimtelijke kwaliteit in buitenwijken, waar toch een aanzienlijk deel van de bevolking woont, in het geheel niet interessant te zijn. AGORA tracht te achterhalen hoe dat komt, en of het werkelijk zo slecht gesteld is met de Nederlandse uitbreidingswijk. Is 'kwaliteit in uitbreidingswijken' een contradictio in terminis, of wordt aan een groot aantal initiatieven tot vernieuwing veel te weinig aandacht besteed?

Redactioneel


Architectuur in uitbreidingswijken - Condradicto in terminis?

Max Popma

2019-10-18 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • p. 4

Thema


Bij ontwerpers en opdrachtgevers ontbreekt het aan idealisme

Wiek Röling

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • pp. 5-6

Vormgeving openbare ruimte verdient meer aandacht: Wel degelijk toenemende zorg voor kwaliteit in nieuwbouwwijken

Peter Loerakker

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • pp. 8-9

Architect moet meer vanuit gebruikers redeneren: Flexibiliteit van woningplattegronden centraal bij nieuwe ontwerpen

Noud De Vreeze

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • pp. 11-12

Architectuur en de vier P's in de vastgoedmarketing

Rob Oostvogel

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • p. 14

Kaito, tento, bunto, sento en kakuto: Overvol Tokio staat voor keuze: meer wolkenkrabbers of zweeftrein

Arne Bongenaar

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • pp. 20-21

Varia


Natuurbehoud geautomatiseerd

Rudo Cleveringa and Dennis Keeman

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • p. 15

Informatiebank voor GIS

Coen Wessels

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • p. 17

Inkomenshuur belemmert doorstroming in België

Marc Hanou

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • p. 19

Kantorengroei lost stedelijke werkloosheid niet op

Jeroen Galle

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • p. 22

Geografen succesvolle ondernemers

Philip Verhagen

1990-11-05 Volume 6 • Issue 5 • 1990 • Kwaliteit in uitbreidingswijken • p. 23