• Volume 23 • Nummer 3 • 2007 • De krachtige stad

    Volume 23 • Nummer 3 • 2007 • De krachtige stad


Nog niet zo lang geleden werden steden gezien als verzamelplaatsen van sociale en economische achterstanden. De nadruk op problemen, criminaliteit en verloedering, meestal gelokaliseerd in oude wijken, overheerste zowel in beleid als wetenschap. De afgelopen jaren heeft echter een andere visie op steden haar opwachting gemaakt waarin mobiliteit en kansen overheersen. Trends als 'gentrification' en Richard Florida's 'creative cities' hebben sterk bijgedragen aan het beeld van de stad als motor voor economische groei en persoonlijke stijging. Steden zijn terug van weggeweest, hetgeen in de internationale academische discussie wordt aangeduid als de 'resurgent city’. Ook in kringen van stedelijk beleid is een accentverschuiving te zien van problemen naar kansen. Dit komt onder meer tot uiting in de term 'krachtige steden' en de intentie van het nieuwe Nederlandse kabinet om achterstandswijken om te toveren in prachtwijken.

In het themanummer Krachtige Stad biedt AGORA een reflectie op deze ontwikkeling in onderzoek en beleid. Diverse auteurs zullen vanuit hun visie en ervaring reflecteren op het streven naar krachtige steden en de manieren waarop dit in de praktijk wordt uitgewerkt. Door veel beleidsmakers is Florida omarmd als profeet die hen de weg naar stedelijke vooruitgang wijst, maar diverse auteurs maken duidelijk dat succes is niet verzekerd. Waar grote steden zoals Brussel zich met relatief succes aansluiten bij andere 'resurgent cities’ slaat wijkeconomisch beleid de plank soms behoorlijk mis. Toch zijn er wel degelijk probleemgebieden die kansen weten te pakken. In het nummer zal Amsterdam Nieuw West uitgelicht worden en komen enkele woningcorporaties aan het woord over hun nieuwe taak als krachtige stedelijke ontwikkelaars.

Redactioneel


Redactioneel De krachtige stad

redactie AGORA redactie AGORA

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • p. 2

Thema


Van probleemwijken naar krachtstad

Tinneke Lupi

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 4-7

De toekomst van het grotestedenbeleid

Ries van der Wouden

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 8-11

Van metafoor tot karikatuur

Guy Baeten

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 12-15

De mythe van 'krachtig' Brussel

Stijn Oosterlynck and Erik Swyngedouw

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 16-19

Jacht op bewoners met kracht

Mariska van Meijeren

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 20-23

Diamantjes in ringetjes passen

Wouter van Gent

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 24-27

Overbruggen van verschillen

Gerben Helleman

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 28-31

Varia


Terug naar thuis

Anneliek Lugtenberg

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 33-36

Leren van herstructurering in Hoogvliet

Janneke van Bemmel

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 37-40

Innovatieve benadering van smokkel

Barak Kalir

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • pp. 41-43

Recensie


Binding van stoere stedelingen

Richard Buijtendijk

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • p. 44

"Barça, Barça, Barça!"

Casper Stelling

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • p. 45

Integratie in New York City

Raffael Argiolu

2007-08-01 Volume 23 • Issue 3 • 2007 • De krachtige stad • p. 46