• Volume 7 • Nummer 4 • 1991 • Openbaar vervoer

    Volume 7 • Nummer 4 • 1991 • Openbaar vervoer


Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1990 heeft veel discussie losgemaakt. Een van de hoofddoelstellingen van deze rijksnota is het beperken van de (auto-)mobiliteit. Daartoe moeten in ieder geval betere alternatieven voor de auto worden geboden. Spitsvignetten, transferia, sternetten, tolpleinen, ABC-locaties: de Nederlandse taal wordt aan de lopende band uitgebreid met modieuze stopwoorden. Kortom, veel lijkt te gaan gebeuren, maar tot nu toe staat slechts weinig vast. AGORA probeert daarom enig inzicht te geven in de ontwikkelingen binnen het openbaar vervoer in Nederland.

Thema


Een goed vervoersprodukt betekent in eerste instantie het afstemmen van dienstregelingen

Linda Groot, Peter Paul Witsen and Jos Zomerplaag

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • pp. 4-5

Visie: Veel gevraagd, weinig geboden

C.J Nyqvist

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • p. 7

Luxe shuttles worden structureel onderdeel van het woon-werkverkeer

Linda Groot

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • pp. 8-9

Onvoldoende alternatieven in nota over flitstrein

Erik Louw

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • p. 11

Auto verstandiger gebruiken op plaatsen en tijden waar de echte problemen zijn

J.H. Smees

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • pp. 12-13

Terugdringen woon-werkverkeer vraagt andere oplossingen

Dirk Jan Droogh

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • p. 14

Varia


GIS en bodemverontreiniging

Jos Zomerplaag

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • p. 15

Geomatica: De bereikbaarheid van werk

Coen Wessels

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • p. 17

De marktpositie van wijken in Hoogvliet: Bouwjaar naoorlogse wijken bepalend voor noodzaak beheer in Rotterdamse satellietstad

Otto Van Boggelen

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • pp. 20-21

Hospitaverhuur nog te veel in zwart circuit: Overheidsmaatregelen niet voldoende om druk op kamermarkt te verhinderen

Reina Beijering

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • pp. 22-23

Recensie


Scriptie-overzicht

AGORA REDACTIE

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • pp. 24-25

Agoranomi


Agoranomi

AGORA REDACTEURS

1991-10-01 Volume 7 • Issue 4 • 1991 • Openbaar vervoer • pp. 26-27