• Volume 25 • Nummer 3 • 2009 • Prostitutie

    Volume 25 • Nummer 3 • 2009 • Prostitutie


Prostitutie staat in veel steden momenteel hoog op de politieke agenda. Landelijk wordt nieuwe wetgeving voorbereid die ertoe moet leiden dat wantoestanden als dwang, misbruik en mensenhandel kunnen worden tegengegaan, en lokaal wordt in verschillende steden het bestaande prostitutiebeleid aangescherpt. De beweegredenen zijn divers: in Rotterdam en Utrecht richt men zich met name op het bestrijden van mensenhandel. Amsterdam heeft daarentegen een duidelijke vastgoedgerichte strategie met een criminogene invalshoek. Ook op Europees niveau heeft regulering van de branche continu de aandacht. Desondanks blijft prostitutie moeizaam in goede banen te leiden. Recent onderzoek naar prostitutiebeleid in diverse Europese steden bracht een drietal gemeenschappelijke problemen aan het licht. Ten eerste is er een gebrek aan inzicht in de dynamiek van de sector. Ten tweede is er geen sprake van een integrale aanpak ter verbetering van het welzijn van de prostituees, het terugdringen van de criminaliteit en bevordering van de leefbaarheid in prostitutiebuurten als gevolg van een gebrekkige beleidsvorming en -uitvoering. En tot slot is er op de verschillende ruimtelijke en politieke schaalniveaus geen eenduidigheid in de aanpak van de problematiek. In dit themanummer laat AGORA een aantal ervaringsdeskundigen hun visie geven op het verschijnsel. Daarnaast zullen de auteurs reageren op de genoemde onderzoeksresultaten.

Redactioneel


Redactioneel

Jesper Van Loon

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 2

Thema


Prostitutie is anders

Rob Van den Hazel and Sybil Van Oijen

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 4-5

Prostitutie en beleid, een ongemakkelijke relatie

Rob Van den Hazel

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 6-9

De choreografie van de verleiding

Mary Whowell

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 10-13

Ruimtelijke effecten van twee eeuwen prostitutiebeleid

Manuel Aalbers and Michaël Deinema

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 14-17

Verdreven naar de rafelrand

Marion Van San

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 18-21

Het prostitutiebeleid van Marijke Vos

Rob Van den Hazel and Sybil Van Oijen

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 22-23

Verborgen prostitutie in Brussel

Maarten Loopmans and Karolien Vermeiren

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 24-25

Varia


Huren en verhuren met uitzicht op Rotterdam

Paul De Vries, Afra Boon and Ton Vet

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 27-29

De verbeterende trap van de overstap

Jaap-Joost Melse, Guus Receveur and Thomas Rook

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 30-32

Catalaanse eetculturen

Tialda Haartsen, Jelmer Hitzert and Elen-Maarja Trell

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 33-36

Recensie


Een allesomvattende aanpak voor infrastructuursectoren

Sander Lenferink

2009-07-01 Volume 25 • Issue 3 • 2009 • Prostitutie • 37