• Volume 14 • Nummer 1 • 1998 • Criminaliteit

    Volume 14 • Nummer 1 • 1998 • Criminaliteit


Volgens cijfers van het CBS loop de kleine criminaliteit in Nederland terug: er zijn minder slachtoffers van diefstal, vernielingen, geweld, doorrijden na een ongeval et cetera. Criminaliteit is een breed begrip en staat onmiskenbaar de laatste tijd meer in de publieke belangstelling. Niet in de laatste plaats als gevolg van de brede maatschappelijke vertakkingen van fenomenen zoals beursfraude, spraakmakende rechtszaken tegen grote drugscriminelen en zinloos geweld. In dit nummer van AGORA wordt aandacht besteed aan een aantal ontwikkelingen op verschillende schaalniveaus van het thema criminaliteit. Zo is het Ministerie van Justitie recent een project gestart om met behulp van justitiebureaus op buurtniveau, in samenwerking met alle betrokken partijen, een beter resultaat te bereiken bij de bestrijding van de lokale criminaliteit.

Een ander onderdeel van dit thema zijn de beschikbare statistieken rand criminaliteit: als onderlegger voor veel beleid onmisbaar maar ook vol valkuilen en interpretatiemogelijkheden.

Criminaliteit en drugs vormen een hecht duo. Dit probleem heeft naast haar lokale betekenis een duidelijk internationale dimensie. In een artikel warden de belangrijkste productiegebieden in de wereld en de aanvoerroutes in beeld gebracht waarmee het mondiale karakter van dit probleem treffend in beeld wordt gebracht.

Redactioneel


Redactioneel

Marianne Bronckhorst, Tanja Drieënhuizen, Peter Grambergen and Frank Rouers

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • p. 2

Thema


Internationale netwerken in de drugshandel

Virginie Mamadouh and Marianne Bronckhorst

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • pp. 4-6

Beveiligingsdrift

Femke Halsema

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • p. 7

Justitie in de Buurt

Peter Gramberg

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • pp. 8-9

Nachtpreventie in de schilderswijk

Tanja Drieënhuizen

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • pp. 10-11

Ruimtelijke spreiding van woninginbraken

Korthal J.H. Altes

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • pp. 12-13

Varia


Het onzekere toekomstperspectief van Lelystad

Marco Bontje

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • pp. 14-15

Herbestemming goede optie voor leegstaande gebouwen

Jeroen Bezema

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • pp. 16-17

Omstreden stadsgrenzen vroeger en nu

Jeroen van der Veer

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • pp. 18-20

De Jordaan; verdeelde of gedeelde buurt?

Janine van Rooijen

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • pp. 22-23

Agoranomi


Agoranomi

Gelske van Dalen and Mariëlle de Winter

1998-02-01 Volume 14 • Issue 1 • 1998 • Criminaliteit • pp. 24-25