• Volume 29 • Nummer 3 • 2013 • Ouderen

    Volume 29 • Nummer 3 • 2013 • Ouderen


In Nederland en België worden steeds meer mensen oud. Het is niet voor niets dat politieke partij 50Plus en Omroep MAX de laatste jaren steeds meer leden krijgen. De gevolgen van de vergrijzing worden in de media vaak in economische termen beschreven: de zorgkosten rijzen de pan uit en pensioenherzieningen lijken onvermijdelijk. Maar dat is niet het hele verhaal. De vergrijzing heeft ook belangrijke ruimtelijke gevolgen. Deze gevolgen staan in dit AGORA themanummer ‘Ouderen’ centraal. We staan stil bij de ruimtelijke gevolgen van het gedrag van de ouderen van nu, die mobieler, vitaler en hoger opgeleid zijn dan ooit te voren. Zij trekken er vaker op uit dan eerdere generaties en zorgen daarmee voor een grotere en andere belasting van ’s lands wegen, fietspaden en parkeerplaatsen. Niet alleen het gedrag, maar ook de behoeften van ouderen zijn anders vergeleken met vroeger. Deze behoeften vragen om ruimtelijke aanpassingen, zoals verbeteringen van de toegankelijkheid van gebouwen en de bouw van levensloopbestendige woningen. Maar wie is verantwoordelijk voor deze aanpassingen in de ruimte? De gemeente, woningcorporaties of de ouderen zelf? Eén van de belangrijkste wensen van ouderen is zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Gelukkig maar, want door de huidige bezuinigingen in de zorg is de toegang tot bijvoorbeeld verzorgingstehuizen beperkt. Veel gemeenten investeren daarom in woonservicegebieden. Maar zijn deze woonservicegebieden wel de juiste oplossing voor de specifieke problemen van ouderen op het platteland en in de stad? En wat is belangrijk in de woonomgeving voor het welbevinden van ouderen? Sommige ouderen verhuizen liever naar het buitenland. Waarom? En doen Vlaamse ouderen dit om andere redenen dan Nederlandse ouderen?

Redactioneel


Redactioneel: Oud

Peter Pelzer

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • p. 2

Thema


Ruimte voor ouderen

Mirjam Klaassens and Annelies Beek

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 4-7

Actief oud

Femke Daalhuizen, Pautie Peeters and Frank van Dam

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 8-11

Gezond en gelukkig wonen

George de Kam, Roos Pijpers, Daniëlle Damoiseaux, Laura Dorland and Erik Jansen

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 12-15

Ankerpunten voor Rotterdamse ouderen

Ruth Höppner and Jurrian Arnold

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 16-19

Woongemeenschap voor Caribische ouderen

Debbie Lager and Louise Meijering

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 20-22

Transnationaal ouder worden

Maarten Loopmans and Valerie De Craene

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 23-26

Aal goud?

Linden Douma and Louise Meijering

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 27-29

Als je ver weg woont...

Nina Conkova

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 30-33

Varia


Waarom suburbaniseren wij?

Chris Kesteloot

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • p. 35

Heffing op scheefwonen

Frank Verwoerd and Ed Nozeman

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 36-37

Dogma's rond scheefwonen niet effectief

Arco Leusink

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • p. 39

Vermaak en vertier onder toezicht

Jelle Brands

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • pp. 40-43

Recensie


Een (h)eerlijke nieuwe wereld?

Daan Pelckmans

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • p. 44

Festivals als citymarketing?

Kirstin Visser

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • p. 45

Vrije Ruimte


Regie over de ruimte

Jan Pronk

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • p. 46

Infographic


Groei 65-plussers tussen 2013 en 2030

Ewoud Smit and Jesper van Loon

2013-07-01 Volume 29 • Issue 3 • 2013 • Ouderen • p. 48