• Volume 3 • Nummer 2 • 1987 • multithema

    Volume 3 • Nummer 2 • 1987 • multithema


Privatisering
Met betrekking tot privatisering van overheidsdiensten wordt tot nu toe nog meer gepraat en geschreven dan daadwerkelijk gehandeld. Dat is misschien maar goed ook, want wat de (ruimtelijke) gevolgen van privatisering kunnen zijn, is nog lang niet duidelijk. Zal een particuliere ondernemer zich niet teveel gaan richten op winstgevende regio’s? Wat komt er dan terecht van de dienstverlening in andere - economisch minder aantrekkelijke - gebieden? Nota Koppert probeerde in deze zaak alvast wat duidelijkheid te krijgen. De regionale gevolgen van privatisering kunnen meevallen, mits de overheid een vinger in de pap houdt.

Vergrijzing in groeikernen
Het is misschien nu nog moeilijk voor te stellen, maar ook groeikernen krijgen te maken met een ouder wordende bevolking. Dit kan leiden tot fricties op de woningmarkt als daar straks (nog steeds) voornamelijk eengezinswoningen beschikbaar zijn. Nu er in de groeikernen nog voldoende gebouwd kan worden moeten alvast maatregelen worden genomen om de doorstroming te bevorderen. Van Noortwijk en Assenberg beschrijven hoe Spijkenisse het goede voorbeeld geeft met de bouw van zogenaamde seniorwoningen. Deze blijken een enorme aantrekkingskracht uit te oefenen op de jongere ouderen’ in de gemeente.

Psychologie automobilist
Pogingen om autorijdend Nederland trein, tram en bus in te krijgen zijn tot nu toe grotendeels mislukt. Tuinstra wijst in zijn scriptie op een punt dat in dit verband zeker de aandacht verdient. Beleid, gericht op beïnvloeding van de modal-split, zal er vanuit moeten gaan dat autorijden méér is dan een manier om je te verplaatsen. Vervoersgedrag’ wordt mede bepaald door sociale normen en daarmee samenhangende vooroordelen tegen andere vormen van vervoer Gecombineerd met onjuiste informatie leidt dit vaak tot negatieve beeldvorming. Door middel van goede en gerichte voorlichting kan misschien worden bereikt dat de houding van de automobilist tegenover het openbaar vervoer verandert.

Leegstand
In sommige naoorlogse wijken neemt het aantal onverhuurbare woningen snel toe. Een ernstig probleem, waarbij de wijk al gauw in een vicieuze cirkel van leegstand en verval terecht komt. Het Ministerie van VROM liet dan ook onderzoeken wat hier van de oorzaken kunnen zijn. Een verslag van dit onderzoek verscheen in 1986. In datzelfde jaar verrichtte Hans Verwey een casestudy naar de leegstand in het wooncomplex ‘De Jagershoven’ in Helmond, met 45% wel een extreem voorbeeld van genoemd probleem.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie AGORA

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 3

Thema


Onderzoek naar gevolgen privatisering voor regio's

Kees van der Meulen

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • pp. 4-5

Citymarketing en toerisme

Thijs Pennink

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 6

Vergrijzing staat ook in groeikernen voor de deur

L.F. Van Noortwijk and M.A.J. Assenberg

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • pp. 7-8

Psychologie automobilist betrekken bij vervoersbeleid

A.J. Tuinstra

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • pp. 9-10

Leegstand in Helmond is structureel probleem

Dirk Jan Droogh

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 11

Moeilijkheden met naoorlogse woningvoorraad

Max Popma

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 12

Ouderen en woonomgeving

Thijs Pennink

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 12

Meer inzicht nodig in vraag en aanbod bedrijfsruimte

R. Spee

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 13

Kleinschalig kamperen wordt weer populair

Aemilia Koningh

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 14

Van negen tot vijf: verleden tijd?

Erik Groenen

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 15

Nederland Nu Als Ontwerp maakt scenario's voor nabije toekomst

Jos Zomerplaag

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 17

Perifere gebieden profiteren niet van nieuwe technologie

Kees van der Meulen

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 18

Uitzendbureau voor hoger-opgeleiden

Aemilia Koningh

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 18

De natuur als produkt?

George de Vink

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 20

Nog veel onduidelijkheid over hoge-snelheidstreinen

Max Popma

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 21

Een pleidooi voor echte kwaliteit

Thijs Pennink

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 22

Agoranomi


Emancipatie in bestemmingsplannen

Aemilia Koningh and Kees van der Meulen

1987-05-01 Volume 3 • Issue 2 • 1987 • multithema • p. 16