• Volume 5 • Nummer 2 • 1989 • Ouderen en wonen

    Volume 5 • Nummer 2 • 1989 • Ouderen en wonen


Wellicht zullen de jaren tachtig het stempel krijgen van de opkomende ouderenemancipatie. De ouderen worden niet alleen maar als een nutteloze, zorgbehoevende groep beschouwd. Er ontstaat een nieuwe doelgroep met eigen wensen en eisen. Ouderen vormen een zeer heterogene groep die in leeftijd uiteenloopt van 55 tot 107 jaar. Een deel verricht betaalde arbeid, anderen zijn met de VUT of met pensioen. Een deel is gezond en vitaal, een ander deel mindervalide en der dagen zat.  Belangrijk is dat er terdege rekening gehouden moet gaan worden met deze in omvang toenemende groep. Met name de huisvesting vraagt om nieuwe oplossingen en bijzondere aandacht. In dit themanummer wordt die huisvesting onder de loep genomen. Diverse aspecten van het wonen van ouderen komen aan bod, zoals de woonbehoeften, rol van de corporaties, de koopsector en een liftenexperiment. Dit alles wordt vooraf gegaan door een boeiende en brede kijk op het verschijnsel vergrijzing.

Thema


Thema: Ouderen en Wonen; Opkomst van 'nieuwe' generatie

Frank Van Erkel and Gerda Van der straaten

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 4

De vergrijzing van de bevolking; rationaliteit van beslissingen

Henk. A De Gans

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • pp. 5-6

Grote verschuivingen in woonbehoefte senioren

Tris Serail

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 7

SEV-experiment, lift naar zelfstandigheid

Maarten Van den Berg

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 8

Als de kinderen het huis uit zijn, dan....

Paul Schindeler

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 9

Stimulering van koopsector door corporaties lijkt gewenst

Hanny Weyde

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • pp. 11-12

Vergrijzing in Nederland: niet zwart-wit bezien

P. Van Gend

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 13

Varia


Geomatica - Bestemmingsplan een uurtje werk?

Jos Zomerplaag

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 14

Geomatica - Wenswoning via de computer

Wens Wonen

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 15

Geomatica - Automatisering onderzocht

Jos Zomerplaag

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 16

Is investeren in cultuur een overschat wondermiddel? Economische betekenis van de historische omgeving.

Inez Boogaarts

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • pp. 17-19

Alternatieve landbouw: een goed alternatief.

Emile Boulan and Peter Driessen

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 21

Scriptie - Overzicht

Redactie AGORA

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • pp. 24-27

Agoranomi


Agoranomi

Redactie AGORA

1989-05-01 Volume 5 • Issue 2 • 1989 • Ouderen en wonen • p. 28