• Volume 8 • Nummer 4 • 1992 • België: Een andere planning

    Volume 8 • Nummer 4 • 1992 • België: Een andere planning


Ogenschijnlijk hebben Nederland en België veel gemeen, maar wie de grens passeert valt het direct op, dat onze zuiderburen hun land heel anders hebben in gericht. Stedebouwkundige plannen worden veelal door particuliere bureaus gemaakt en de taak van overheid beperkt zich tot het begeleiden van de uitvoering. Omdat het Belgische ruimtelijk beleid is afgestemd op zeer ruime woonzones is de suburbanisatie veel sterker dan in Nederland. Het vergunningenbeleid is bovendien erg soepel, er zijn wel wetten, maar daarop zijn altijd uitzonderingen te maken, De drie gewesten waarin België kan worden opgedeeld, het hoofdstedelijk gewest Brussel en de gewesten Vlaanderen en Wallonië, kampen elk met hun eigen ruimtelijke problemen. Wat zijn die problemen en wat zijn de verschillen tussen de Nederlandse en Belgische ruimtelijke ordening? In het themadeel gaat AGORA op zoek naar het antwoord.

Thema


Laat die Nederlanders maar studeren, wij pakken het goed er wel uit.: Interview met Antwerpse stedebouwkundige Van den Broeck.

Lia de Lange and Peter Gramberg

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 4-6

De weerslag van de Europese Gemeenschap op Brussel.

Herve Brouhon

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 7

Financiele ondergang van stadsgewest Brussel kan worden voorkomen door herwaardering woonfunctie.

Evert Lagrou

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 8-9

Positief aanwenden van de Waalse troeven vereist een mentaliteitswijziging.

Christian Vandermotten

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 10-11

Stad aan de stroom: het Antwerpse waterfront.

Lia de Lange

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 12

Geomatica: Belgie in de startblokken.

Karlijne Kuipers

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 13

Varia


Geomatica: Locatiekeuze voor afvalinrichtingen.

Rene Idema and Jan Schuur

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 14

Geomatica: carpoolen met GIS.

Hugo de Zoete

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 15

Gemeenten niet langer subsidieverdelers, maar veel meer een onderhandelingspartner.

Jan Alers

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 16-17

Zonder extra steun van de overheid kan Amsterdam haar grootstedelijke projecten wel vergeten.

Menno Overtoom and Ed Slotboom

2019-10-13 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 18-19

'De sprong over de rivier' in Nijmegen: Bouw tweederangs stadsdeel kan worden voorkomen door versterking van integratie met oude stad.

Bernadette Scheers

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 20-21

'Smellbourne': Australische stad Melbourne is gebouwd op goud.

Ed Slotboom

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 22

Scriptie-overzicht.

Redactie AGORA

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 23-25

Agoranomi


Agoranomi.

Redactie AGORA

1992-10-01 Volume 8 • Issue 4 • 1992 • België: Een andere planning • 26-27