• Volume 8 • Nummer 5 • 1992 • Marketing van wonen

    Volume 8 • Nummer 5 • 1992 • Marketing van wonen


Marketing is in de vastgoedwereld minder ingeburgerd dan in andere sectoren van de economie en dit geldt in het bijzonder voor de woningbouw. Voor dit themanummer heeft de redactie van AGORA daarom een aantal auteurs gevraagd hun visie te geven op dit onderwerp. Diverse partijen op de woningmarkt belichten elk een aantal verschillende aspecten van het marketing-proces. Aan de orde komen onder andere de wijze waarop bouweisen en ontwikkelaars inspelen op de fundamentele veranderingen op de woningmarkt, marketing in de sociale sector en het (toenemende) belang van marktonderzoek en communicatie.

Thema


Marketing is ondernemen, ondernemen is het creëren van mogelijkheden

Ammo Lantinga and Max Popma

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • pp. 4-5

Woningproducenten moeten zich in vragersmarkt meer onderscheiden door betere communicatie

Catrinus B. Tuinstra

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • pp. 6-7

Ontwikkelaars moeten inspelen op wensen van koning klant

H.G.C.M. Poldermans

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • p. 8

Corporaties denken meer marktgericht

N. van Velzen

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • p. 9

In de toekomst wint alleen geïntegreerde aanpak nog

Pieter Koenders

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • p. 10

Het belang van marktonderzoek voor projectontwikkelaars

Ingeborg de Jong

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • p. 12

Onderzoek naar communicatie in bouwwereld

Bart Treffers

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • p. 15

'Intens genieten van kalme spiegeling en zwiepende golven'

Lia de Lange

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • p. 17

Varia


Samenwerking maakt positie sterker

Karlijne Kuipers

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • pp. 18-19

Opleidingen en arbeidsmarkt

Hugo de Zoete and Ed Slotboom

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • p. 21

De hiërarchie tussen Bundesraumordnungsgesetz en gemeentelijke bestemmingsplannen

Ute Henkel

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • pp. 22-23

Scriptie-overzicht

Redactie AGORA

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • pp. 24-25

Agoranomi


Agoranomi

Redactie AGORA

1992-11-01 Volume 8 • Issue 5 • 1992 • Marketing van wonen • pp. 24-25