• Volume 13 • Nummer 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport

    Volume 13 • Nummer 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport


Sport is goed en gezond voor de mens; toch is in de ruimtelijke ordening de sportsector waarschijnlijk de meest onderbelichte sector. Veel sportbeoefenaren maar ook sportbewonderaars trekken vooralsnog aan het kortste eind. Aan de rand van Amsterdam moet een groot tennispark verdwijnen, om plaats te maken voor de Bank. In Amerika ligt dit anders. Daar bevinden sportvelden zich nog te midden van woonwijken . Van deze accommodaties wordt een paar keer per week gebruik gemaakt.

Toch zit er enige vooruitgang in het denken over ruimtelijke planning. Zowel op rijks- als gemeentelijk niveau begint men in te zien dat de nabijheid van sportvoorzieningen bijdraagt aan de leefbaarheid van een wijk. 'Rood' en 'groen' komen op de stadsplattegronden meer en meer met elkaar in evenwicht. Daarnaast warden steeds meer multifunctionele sportaccommodaties ontwikkeld voor een populatie die meer tijd over heeft om te ontspannen.

In dit themanummer wordt stilgestaan bij de invloed van sport op de ruimtelijke ordening. Hoe warden sport- maar ook recreatieve voorzieningen gepland op een Vinex-locatie? En hoe staat het met het gemeentelijk- en rijksbeleid ten aanzien van sportvoorzieningen? Ook wordt nader ingegaan op de (matige) architectuur van sportvoorzieningen en krijgt de lezer een antwoord op de vraag of multifunctionele sportcentra een aantrekkelijke belegging vormen. Laat Ajax gewoon drie wedstrijden per week thuis spelen!

Redactioneel


Ruimtelijke ordening en sport - redactioneel

Marco Bontje, Eduard Groen, Lia de Lange, Rick Zijderveld and Paul Zwart

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • p. 2

Thema


Meer aandacht voor architectuur bij sportaccommodatie: Kwaliteitsstreven schiet er in de praktijk bij in

Hans van Rossum

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • pp. 4-6

Sporters zijn getrouwd met de auto

Jaap Huisman

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • p. 7

De onsportieve strijd om ruimte: Toename ongeorganiseerde sport stelt ruimtelijke ordening voor problemen

Jos Gadet and Frans van de Ven

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • pp. 8-9

Multifunctionele sportcentra als belegging: Nederlandse sportcultuur is geen garantie voor succes

Fred van Alphen

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • pp. 10-11

De bescheiden rol van sport binnen Nederlandse gemeenten: Maatschappelijk belang van sportvoorzieningen ondergeschoven kindje

Lia de Lange

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • pp. 12-13

Leidsche Rijn loopt voorop bij integratie sport en omgeving: Geclusterde aanpak geeft ook sport de ruimte

Vera Cerruti and René Leppink

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • pp. 14-16

Varia


Slechts één gemeente biedt voldoende openbare plakplaatsen

René Biesenbeek

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • p. 17

Huisvestingskeuze niet zo dwingend als gedacht: Ruimtelijke segregatie in grote steden in 2015: hoe erg is dat?

Eduard Groen

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • pp. 18-19

Tweede Maasvlakte: Economie en milieu opnieuw in de ring

Eddy Bleeker

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • pp. 20-21

Recensie


Scripties overzicht eerste kwartaal 1997

Redactie AGORA

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • p. 24

Agoranomi


Agoranomi

Redactie AGORA

2019-02-16 Volume 13 • Issue 2 • 1997 • Ruimtelijke ordening en sport • pp. 22-23