• Volume 15 • Nummer 5 • 1999 • Stad & Milieu

    Volume 15 • Nummer 5 • 1999 • Stad & Milieu


De stad en milieu. Ondanks het besef dat zonder aandacht voor het milieu de stad onleefbaar wordt, staan de twee termen vaak nog op gespannen voet, zoals alle protesten tegen de autovrije zondag recentelijk illustreerden. Ook op andere gebieden is het onderwerp actueel in de planvorming en de ontwikkeling van beleid. Termen als geluidsbelasting en duurzaam bouwen zijn tegenwoordig dagelijkse kost voor veel ambtenaren. Milieufondsen schieten als paddestoelen uit de grond, en bij elk nieuwbouw- of herstructureringsproject worden groen- en/of watervlakken als de oplossing gezien voor verpaupering.

Maar milieu in de stad gaat verder: van witte fietsen tot betaald parkeren, overal zit een milieudoelstelling achter. AGORA zal in het volgend nummer bekijken of alle goede bedoelingen ook in de leefomgeving terug te vinden zijn.

Redactioneel


Redactioneel

AGORA Redactie

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • p. 3

Geluid en landgebruiksplanning

Elselien Jaspers

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • pp. 10-11

Thema


Milieu en ruimtelijk beleid worden geïntegreerd

Theo Aquarius

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • pp. 4-6

Natuurliefhebber woont in de stad

Marten Bierman

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • p. 7

Trek de groene grens

Bertram Zagema

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • pp. 8-9

Tijd voor ombouw en andere consumptiepatronen

Endre Timar

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • pp. 12-13

Van duurzaam bouwen naar duurzame stedenbouw

Maarten Wolsink

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • pp. 15-17

Varia


Hoezo 'Stad Nederland'?

Marco Bontje

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • p. 19

Zeeland is 'leeg' en dat moeten we zo houden!

Richard van Bremen

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • pp. 20-21

Veertig jaar ruimtelijke verkenningen

Henk Ter Heide

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • pp. 22-23

Manke mieren om infrastructuur aan te leggn

Wouter-Jan Oosten

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • pp. 24-25

Met VROM het jaar 2000 in

Rene Biesenbeek

1999-12-01 Volume 15 • Issue 5 • 1999 • Stad & Milieu • pp. 26-27