• Volume 17 • Nummer 1 • 2001 • Gebied en bestuur

    Volume 17 • Nummer 1 • 2001 • Gebied en bestuur


Hoe relevant zijn de huidige bestuurlagen, hoe verhoudt gemeente zich tot gemeenschap en welke invloed heeft de Europese Unie op de bestaande bestuurlagen van gemeente, provincie en rijksoverheid?

Redactioneel


Redactioneel: Gebied en bestuur

Peter Castenmiller

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 2

Thema


Gemeenten en gemeenschappen, een paar apart

Peter Castenmiller

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 4-6

Het keurslijf van de kaderwet

Steven Kromhout

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 7-11

Tegenstellingen in stedelijke agglomeraties

Jan Groenendijk

2001-02-20 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 12-14

De opkomst van subnationale actoren binnen de Europese Unie

Virginie Mamadouh

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 15-17

De nieuwe bestuurlijke kaart van Vlaanderen

Patrick Stouthuysen

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 18-21

Stedelijke 'governance'en ruimtelijke herschalingen

Willem Denayer and Piet Saey

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 21-23

De bestuurlijke problemen rond de opvang van asielzoekers

Martijn Arnoldus

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 24-27

Williamsburg, New York: 'living apart together'

Manuel Aalbers

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 34-36

Varia


Het Groene Hart groener door verstedelijking

Michiel van Eeten and Emery Roe

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 27-30

Wonen en werken gecombineerd

Paul de Vries

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 30-33

Recensie


Scriptierecensie: Leidse Rijn: motor voor bevolkingsdynamiek?

Gozewijn Bergenhenegouwen

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 37

Scriptierecensie: De woningprijs in de agglomeratie Amsterdam: prijs van paleis of plaats?

Saskia Heins

2001-02-01 Volume 17 • Issue 1 • 2001 • Gebied en bestuur • 38