• Volume 17 • Nummer 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen

    Volume 17 • Nummer 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen


Wat is er toch aan de hand in de Nederlandse steden? Het zorgenkindje van lang geleden is een puber met groeistuipen geworden. De dynamiek is groter dan ooit, de regie kijkt onmachtig toe of drukt juist triomfantelijk zijn stempel. Waar leidt dit heen? Hebben we weer eens te maken met de eeuwige illusie van het nieuwe, of ontstaan hier 'nieuwe stedelijke domeinen'?

AGORA plaatst enkele kanttekeningen bij een snelle tijd.

Redactioneel


Redactioneel

AGORA redactie

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • p. 2

Thema


Van stadsplein naar foodcourt. De privatisering van de openbare ruimte

David Evers

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • pp. 4-7

De verloedering van het Nederlandse landschap

Thomas H. von der Dunk

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • pp. 7-10

Mobiliteitsmilieu als planningsconcept

Luca Bertolini and Martin Dijst

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • pp. 10-14

Het twijfelachtige genot van de leegte. Esthetisering en cultuurpolitiek

Maarten Hajer

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • pp. 14-17

Van jachtvelden en woeste gronden tot Eco-displays en Nieuwe Natuur

Rob Dettingmeijer

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • pp. 17-21

De Arena Boulevard, een straboulein

Bernard Hulsman

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • pp. 22-23

Varia


De leefbaarheid van een enclave. De kwaliteiten van Ruigoord

Machiel van Dorst

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • pp. 24-27

Van groeikern naar complete stad

Kim van Leeuwen

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • pp. 28-29

Het kán in Almere, maar moet het wel?

William Smit

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • pp. 30-31

Recensie


Scriptierecensie

William Smit

2001-05-01 Volume 17 • Issue 2 • 2001 • Nieuwe stedelijke domeinen • p. 33