• Volume 17 • Nummer 4 • 2001 • Ruimtegebruik

    Volume 17 • Nummer 4 • 2001 • Ruimtegebruik


In dit nummer staat het thema ruimtegebruik centraal. Een thema dat gezien de vele kritische reacties op de Vijfde Nota sterk leeft in Nederland, maar waar ook in België de laatste jaren de gemoederen hoog over oplopen. Auteurs uit wetenschap, plannings- en ontwerppraktijk en belangengroeperingen zullen dit thema vanuit verschillende invalshoeken belichten en zowel problemen als oplossingen  aan de orde stellen. Is er in Nederland en België sprake van een optimaal ruimtegebruik en een verstandige inrichting van de ruimte? Of zou je eerder van ruimteverspilling moeten spreken? Is Nederland echt wel zo gepland, en België zo chaotisch? En wat leren we uit de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië sinds de federalisatie van de ruimtelijke ordening?

Redactioneel


Redactioneel

AGORA redactie

2001-10-01 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • p.2

Thema


De kaart van Nederland opnieuw tekenen met 40 miljoen mensen

Joost Beunderman and Marco Bontje

2018-09-05 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.4-7

Grond en ruimte: planologische struikelblokken

Pieter Lukkes

2001-10-01 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.7-9

Orde in de chaos?

Marco Bontje

2018-09-05 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.9-12

Meervoudig ruimtegebruik

Marinka van Vliet

2018-09-05 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.13-16

Recycling van de boerderij

Femke Daalhuizen

2001-10-01 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.16-18

De hypermarkt bedreigt de stad

Tom Coppens

2018-09-05 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.19-21

Het pseudo-platteland

Saskia Heins

2001-10-01 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.22-23

Publiek-privaat beheer van hoogwaardige stedelijke lokaties

Ties Teeuwen

2010-10-01 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.24-27

Woningbouw en identiteit: de aha-beleving

Theo Peters

2018-09-05 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.28-30

Het Zeeuwse platteland versteent

Geertje van der Krogt

2018-09-05 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.30-33

Permanente uitzonderingsregels met een tijdelijk karakter

Anne-Leen op de Beeck

2018-09-05 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • pp.33-35

Recensie


Koopwoningen maken de stad aantrekkelijker

Jeroen van der Velden

2018-09-05 Volume 17 • Issue 4 • 2001 • Ruimtegebruik • p.36