• Volume 17 • Nummer 5 • 2001 • Vrijplaatsen

    Volume 17 • Nummer 5 • 2001 • Vrijplaatsen


In dit nummer van AGORA staat de veelbesproken problematiek van de verschraling van het culturele klimaat in steden centraal. Als gevolg van de toenemde druk op de ruimte in binnensteden wordt het voor bijvoorbeeld beginnende kunstenaars of krakers steeds moeilijker zogeheten woon-werkpanden in de stad te bemachtigen en in stand te houden. Het verdwijnen van deze 'vrijplaatsen' vormt volgens hen een bedreiging voor de subcultuur in de stad, wat weer leidt tot verarming van het gehele culturele klimaat. Deze problematiek wordt inmiddels ook erkend door beleidsmakers, wat in Amsterdam al heeft geleid tot het ontwerp van het zogenaamde 'broedplaatsbeleid'. Dit broedplaatsbeleid wordt echter niet door alle belanghebbende partijen positief beoordeeld. Het komende nummer biedt een overzicht van de uiteenlopende houdingen van de betrokken partijen ten aanzien van de geschetste problematiek.

Thema


De creatieve humuslaag van de stad: Cultuur van de toekomst

Maurice Tuunter

2001-12-01 Volume 17 • Issue 5 • 2001 • Vrijplaatsen • pp. 4-5

Chique en sjofel moeten naast elkaar kunnen werken: De Amsterdamse projectleider broedplaatsenbeleid Van Straten over Het Experiment

Jeroen van der Velden

2001-12-01 Volume 17 • Issue 5 • 2001 • Vrijplaatsen • pp. 6-8

Culturele broedplaatsen in Amsterdam marginaliseren

Jurgen Hoogendoorn

2001-12-01 Volume 17 • Issue 5 • 2001 • Vrijplaatsen • pp. 9-12

Behoefte aan een off.off.Broadway: Het broedplaatsenbeleid in de praktijk

Hein de Haan

2001-12-01 Volume 17 • Issue 5 • 2001 • Vrijplaatsen • pp. 13-14

Een kunstfabriek voor heel Den Haag: Haags broedplaatsenbeleid werkt nog niet

Wytse Bakker

2001-12-01 Volume 17 • Issue 5 • 2001 • Vrijplaatsen • pp. 15-16

Varia


De uitverkoop van de sociale woningbouw

Manuel Aalbers

2001-12-01 Volume 17 • Issue 5 • 2001 • Vrijplaatsen • pp. 17-20

Volwaardig meedenken: Ruimtelijk ontwerp als drager van regionale beleidsvorming

Wouter-Jan Oosten and Melchert Reudink

2001-12-01 Volume 17 • Issue 5 • 2001 • Vrijplaatsen • pp. 21-22

Recensie


Scripties

Jenny Pannenbecker

2001-12-01 Volume 17 • Issue 5 • 2001 • Vrijplaatsen • p. 26