• Volume 26 • Nummer 2 • 2010 • Home/Away

    Volume 26 • Nummer 2 • 2010 • Home/Away


‘Home/Away’ handelt over stedelijke migrantengroepen in België vanuit een transnationaal, grensoverschrijdend oogpunt. Het gaat om individuen en groepen die zich reeds geruime tijd of sinds kort in onze steden gevestigd hebben, zoals (voormalige) gastarbeiders (bv. de Turkse gemeenschap in België), Europeanen uit de recent toegetreden EU-lidstaten, etnische groepen in diaspora (bv. Koerden, joden), politieke en economische vluchtelingen uit Afrikaanse landen (bv. de grote Afrikaanse gemeenschap in Brussel), en vele anderen. Hoewel het debat rond migratie en stedelijkheid uitdrukkelijk in de media aanwezig is, stellen we vast dat het nog steeds overheerst wordt door een discours dat behept is met zonaal en begrensd denken. Deze drang tot zonering en afbakening uit zich in het feit dat stedelijke geografieën van migratie vaak kaderen binnen analyses van ‘migrantenwijken’ die geproblematiseerd worden omwille van hun socio-economische en/of socio-culturele distinctie. Loskomend van vaak verlammende sociaalruimtelijke concepten die focussen op de begrensdheid van migrantengroepen, hetzij door ruimtelijke segregatieprocessen, hetzij door de socio-culturele constructie van hun anders-zijn, bestuderen we migratie vanuit een transnationaal perspectief. De nadruk ligt hierbij op proces en het ‘handelend vermogen’ van talloze migranten(groepen) over verschillende schaalniveaus heen en de sociale, politieke en economische kansen die hieruit ontstaan.

Redactioneel


Redactioneel

Redactie Agora Redactie Agora

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 2

Thema


Transnationalisme en migratie: een stedelijke onderzoeksagenda

David Bassens and Bruno Meeus

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 4-8

Emirdag-Gent: sociaal én psychologisch transnationalisme

Josefien De Leersnyder

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 9-13

Transnationaal ‘Koerdistan’, knooppunt Brussel

Marlies Casier

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 14-17

Van dorpsbewoner tot wereldburger

Karen Stuyck

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 18-22

Diamantsteden: knooppunten van transnationale vertrouwensnetwerken

Hannelore Roos and Stephanie Vervaet

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 23-27

Transnationale etnische handel in de Brabantstraat

Tim Cassiers

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 28-31

Varia


Gecontesteerde etnische markten in Montpellier

Roza Tchoukaleyska

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 33-36

Suburbanisatie op z’n Latijns-Amerikaans

Christien Klaufus

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 37-40

Thuis zonder Heimat: de Roma

Elias Hemelsoet

2010-05-01 Volume 26 • Issue 2 • 2010 • Home/Away • 41-44