• Volume 28 • Nummer 4 • 2012 • Borderscapes

    Volume 28 • Nummer 4 • 2012 • Borderscapes


Deze AGORA staat in het teken van het thema borderscapes. Dit nummer is onder gastredactie van Prof. Dr. Henk van Houtum (RU Nijmegen & Universiteit Bergamo) en Dr. Bas Spierings (Universiteit Utrecht) tot stand gekomen. Het woord scapes is oorspronkelijk een Nederlands/Duitse term, afkomstig van scheppen/schaffen. De etymologie maakt duidelijk dat door grenzen ruimtes geconstrueerd, geschapen worden, ofwel dat space een place wordt. Of het nu een wijk, een stad of een land is, het is de begrenzing ervan die vorm en betekenis geeft aan de ruimte. Maar het woord scheppen heeft ook een andere betekenis. Het is ook mogelijk maken, nieuw maken. Want het is ook door grenzen dat er contact mogelijk is met de wereld buiten het eigen domein, met naburige straten, wijken, regio’s of landen. Een grens markeert verschillen die juist aantrekkelijk kunnen zijn en vanwege die verschillen interactie met elkaar kunnen voortbrengen. De grens is aldus beschouwd veel meer dan louter een lijn dat een hier en daar onderscheidt.

In een serie artikelen wordt zowel de beperkende alsook de mogelijk makende rol die grenzen spelen voor het dagelijks leven in verschillende gebieden, van steden tot en met landen, nader belicht. Auteurs uit diverse contexten laten zien wat de studie naar grenzen vermag en welke geografische vragen er vandaag pertinent zijn bij de grenzen die worden getrokken. Dit varieert van vraagstukken rondom uitsluiting, identiteit en vermijding tot en met mogelijkheden van verbinding, verlangen naar de andere kant en toegankelijkheid. Aldus wordt de grens een eigen geografische wereld, een eigen landschap, een borderscape.

Redactioneel


Redactioneel: Overpeinzing

Peter Pelzer

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 2

Thema


Borderscapes

Henk van Houtum and Bas Spierings

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 4-5

Ontwerp de grens

Mark Eker and Henk van Houtum

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 6-8

Borderscape als ruimtelijk ontwerp

Joren Jacobs

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 9-13

Van grensbrug naar stadsbrug.

Bianca Szytniewski

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 14-17

Tussenruimten in de Tilburgse spoorzone

Anne Seghers, Zineb Seghrouchni, Jan van Duppen and Bas Spierings

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 18-23

Grensverhalen

Marloes Verhoeven and Anne Ribbert

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 24-27

Grensganger in Berlijn

Chiara Brambilla and Henk van Houtum

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 28-31

Ceuta en Melilla: Euro-Afrikaanse borderscapes

Xavier Ferrer-Gallardo and Ana Planet-Contreras

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 32-35

Grensonderhandelingen in de vrije tijd

Karin Peters and Lauren Wagner

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 36-38

Varia


Aandachtswijken: publiek sturen op waarde

Ariënne Mak

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 40-43

Wijksafari

Peter Pelzer

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 44-45

Vergeten grondlegger

Jan Lambooy

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 47

Buurten in de Copy Corner

Kirsten Visser

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 48

Recensie


Pruitt Igoe ontkracht modernistische mythe

Hanneke Posthumus

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 46

'Voorbeeldig' Canadees multiculturalisme

Tessie Dijkers

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 49

Vrije Ruimte


Planoloog, blijf bij je kennisvraag

Wim Derksen

2012-09-01 Volume 28 • Issue 4 • 2012 • Borderscapes • 50