• Volume 35 • Nummer 2 • 2019 • Omgevingsdenken

    Volume 35 • Nummer 2 • 2019 • Omgevingsdenken


De ruimtelijke wetgeving in zowel Nederland als Vlaanderen staat momenteel op een kruispunt. In beide gevallen is er sprake van een periode van transitie; binnen enkele jaren wordt nieuwe ruimtelijke wetgeving uitgerold, waar vandaag de dag op moet worden geanticipeerd. Maar tegelijkertijd hebben beleidsmakers en uitvoerende actoren nog te maken met de spelregels van het huidige beleid. In het komende nummer gaan we in op de vragen wat het nieuwe ruimtelijke ordeningsbeleid precies inhoudt, waar het verschilt van het oude of huidige beleid en welke mogelijkheden het nieuwe ruimtelijk beleid in Nederland en Vlaanderen biedt voor de coördinatie van oude en nieuwe maatschappelijke opgaven. Ook kijken we naar de huidige ‘tussenperiode’ waar we ons momenteel in begeven en hoe verschillende overheden, en gemeenten in het bijzonder, hier mee om gaan.

Redactioneel


Voorbij het eigen gazon.

Jorn Koelemaij

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 2

Thema


Onderweg naar omgevingsdenken.

Clemens de Olde, Barend Wind, Marianne de Beer and Sabine Miedema

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 4-7

Van structuurplanning naar beleidsplanning.

Joris Voets and Pieterjan Schraepen

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 8-9

Wie wint met de omgevingswet?

Michiel Stapper

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 10-11

Sterke verhalen voor omgevingsbeleid: Een interview met Emiel Reiding en Rene van der Lecq

Michiel Stapper and Clemens de Olde

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 12-16

BRV opent nieuwe vastgoedmarkt.

Geert Haentjens and Simon Lox

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 18-20

Beleggers: oplossing voor de woningnood?

Jannes van Loon and Cody Hochstenbach

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 21-24

Kentering nodig in het Vlaamse rioleringsbeleid?

Vincent Wolfs, Wendy Francken and Patrick Willems

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 25-27

Participeren moet je leren.

Annelies Beek and Laura van den Vrijhoef

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 28-30

Participatie in de provincie Oost-Vlaanderen.: Richting een beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen

Sabine Miedema

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 31-32

Varia


Betonflop.

Pascal De Decker

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 33-34

Asielcentra herdacht.: Naar een humane architectuur van aankomst.

Luce Beeckmans and Ella Vanden Houte

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 35-38

De stad Kampala als geologische metafoor.

Thomas Vermeir

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 39-42

De kracht van de menigte.

Lara Schrijver

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 43

Recensie


De ruimtelijke planner: geprangd tussen wetten en praktische bezwaren.

Eva Van Eeno

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 44

Een leerrijke mixed-method aanpak van transportarmoede.

Anna Plyushteva and Freke Caset

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 45

Vrije Ruimte


Voor een wereldbewust gevoel van plek.

Marleen Buizer

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 46

Infographic


Ruimtelijke ordening van Nederland en Vlaanderen in kaart gebracht.

Joran van Duin, Suzanne Lansbergen and Niels de Wit

2019-04-30 Volume 35 • Issue 2 • 2019 • Omgevingsdenken • 48