2004 • Handelingen N.R. LVIII

Artikels


Blandinium. Geschiedenis van de Sint-Pieterssite en -abdij. Woord vooraf.

Koen Verboven

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII

De ontwikkeling van Blandinium.

Marie Christine Laleman

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII

Archeologisch vooronderzoek op het Sint-Pietersplein en aan de Tweekerkenstraat.

An Van Denbremt and Geert Vermeiren

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII

Blandinium rond het jaar 1000. Twee eeuwen monastieke bloei en uitstraling in de Gentse Sint-Pietersabdij.

Georges Declercq

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII

Wolven op de Blandijn. Gentse kanttekeningen bij de Ysengrimus.

Wim Verbaal

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII

De hophandel tijdens de Middeleeuwen in Noord- en Midden-Europa (13de-16de eeuw).

Kristof Papin

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII

Wat bordeelmadammen ons kunnen leren over het métier. Enkele opmerkingen over de bronnen voor de studie van de laatmiddeleeuwse Gentse prostitutie.

Mariann Naessens

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII

De corporatief georganiseerde detailhandel in het vroegmoderne Gent. Langetermijn evoluties in het meerseniersambacht (zestiende tot achttiende eeuw).

Johan Dambruyne

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII

Het Cavaillé-Collorgel in de Sint-Niklaaskerk te Gent (1856). De geschiedenis van de bouw en de inspeling van een romantisch orgel.

Joris De Henau

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2003-2004.

Leen Charles, Marie Christine Laleman and Valérie Meillander

2004-09-26 2004 • Handelingen N.R. LVIII