1975 • Handelingen N.R. XXIX

Artikels


A reply to Jan Dhondt's critique of Henri Pirenne.

Bryce Lyon

1975-01-01 1975 • Handelingen N.R. XXIX

Mandarijnenhulde en wetenschapsgeschiedenis.

W. P. Blockmans

1975-01-01 1975 • Handelingen N.R. XXIX

Der Magnus Praeco und sein Amtsnachfolger in Flandern im 12. Jahrhundert.

Wolfgang von Groote

1975-01-01 1975 • Handelingen N.R. XXIX

De munt in Vlaanderen op grond van de confiscatielijsten uit de streek van Geraardsbergen rond 1330.

Marie-Thérèse Deleurere

1975-01-01 1975 • Handelingen N.R. XXIX

Sociale stratifikatie van de Gentse opstandelingen van 1379- 1385. Een kritische benadering van konfiskatiedokumenten.

Angeline Van Oost

1975-01-01 1975 • Handelingen N.R. XXIX

Moerbeke-Waas: een type-geval van plattelandsontkerkelijking ?

Jan Art

1975-01-01 1975 • Handelingen N.R. XXIX

Archeologische kroniek

M. Desittere

1975-01-01 1975 • Handelingen N.R. XXIX

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1974- 1975.

René De Herdt

1975-01-01 1975 • Handelingen N.R. XXIX