2003 • Handelingen N.R. LVII

Artikels


Het 'charter van Senlis' (november 1301) voor de stad Gent. Een stedelijke constitutie in het spanningsveld tussen vorst en stad (met uitgave van de tekst).

Marc Boone

2003-09-26 2003 • Handelingen N.R. LVII

Het decor van een machtswissel. Ruimtegebruik bij de Gentse wetsvernieuwing in de vijftiende eeuw.

Jacoba Van Leeuwen

2003-09-26 2003 • Handelingen N.R. LVII

De middenstand in opstand. Corporatieve aspiraties en transformaties in het zestiende-eeuwse Gent.

Johan Dambruyne

2003-09-26 2003 • Handelingen N.R. LVII

Heksen, hun buren en hun vervolgers in de Leiestreek. Een sociale benadering van de heksenprocessen te Olsene en Dentergem in 1660-1670.

Jos Monballyu

2003-09-26 2003 • Handelingen N.R. LVII

Oost-Vlaamse mannen met een handicap: een sociaal-demografisch onderzoek en een levensloopanalyse op basis van de conscriptieregisters (1807-1809 en 1846).

Tom De Paepe

2003-09-26 2003 • Handelingen N.R. LVII

De Gentse Burgerwacht 1830-1848. Een "papieren geschiedenis".

Dominiek De Meester

2003-09-26 2003 • Handelingen N.R. LVII

Laudatio Daniël Lievois, laureaat Cultuurprijs 2002 van de stad Gent en Dankwoord van Daniël Lievois.

Marc Boone and Daniël Lievois

2003-09-26 2003 • Handelingen N.R. LVII

Toespraak naar aanleiding van de uitreiking van de Cultuurprijs 2002 van de stad Gent.

Sas Van Rouveroij

2003-09-26 2003 • Handelingen N.R. LVII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2002-2003.

Leen Charles, Marie Christine Laleman and Valérie Meillander

2003-09-26 2003 • Handelingen N.R. LVII