1966 • Handelingen N.R. XX

Artikels


Stadsversterkingen en burgerwacht tijdens de instauratiejaren der Gentse Calvinistische Republiek (1577-1579).

André Despretz

1966-01-01 1966 • Handelingen N.R. XX

De verkoop van nationale goederen in de provincie Oost-Vlaanderen tijdens het Hollands bewind (1820-1821).

Jan Lambert

1966-01-01 1966 • Handelingen N.R. XX

Identifikatie van het lezerspubliek der Gentse dagbladen van het midden der 19e eeuw door analyse van de advertenties.

Helmut Gaus

1966-01-01 1966 • Handelingen N.R. XX

Politiek en Pers. De verkiezingen van de gemeenteraad te Gent 1869-1878.

Frida Martens

1966-01-01 1966 • Handelingen N.R. XX

Katholieken en Liberalen tegenover de Gentse Pacificatiefeesten (1876).

Urbain Vermeulen

1966-01-01 1966 • Handelingen N.R. XX