Artikels

Blandinium. Geschiedenis van de Sint-Pieterssite en -abdij. Woord vooraf.

Author
  • Koen Verboven

How to Cite:

Verboven, K., (2004) “Blandinium. Geschiedenis van de Sint-Pieterssite en -abdij. Woord vooraf.”, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 58(1). doi: https://doi.org/10.21825/hmgog.v58i1.395

Downloads:
Download PDF
View PDF

475 Views

209 Downloads

Published on
26 Sep 2004
Peer Reviewed
License