2002 • Handelingen N.R. LVI

Artikels


Het verstedelijkingsproces en de oudste stenen burgerwoningen in Veurne.

Alexander Lehouck

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Mout sont vallant cil de Gant : een motet ter ere van de Gentse erfachtige lieden in het midden van de 13de eeuw.

Daniel Lievois and Marie Wolinski

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Aldus staet in scepenen bouc ... De registers van de Gentse schepenen van de Keure in de 14de eeuw.

Annelies Nevejans

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Littérature 'de cour' et public 'bourgeois' à la fin du moyen âge: un manuscrit inconnu du temple de bocace de George Chastelain.

Eric Balthau and Graeme Small

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Een hertogelijk parvenu in het kluwen van de heersende machtsverhoudingen in de Ieperse stad en kasselrij omstreeks het midden van de 15de eeuw. De mislukte benoeming van Roeland Bryde tot ontvanger van de kasselrij Ieper.

Kristof Papin

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Bijdrage tot de studie van de mortaliteit in Gent tijdens de 18de eeuw. Casus: de Sint-Salvatorparochie.

Ilse Vermeulen

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Incasseren en betalen : het financiële wel en wee in het achttiende-eeuwse Zaffelare.

Siger Zeischim

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Eendere hoofden onder eendere pruiken? Het Latijns onderwijs te Gent en op het omliggende platteland rond het einde van het Ancien Régime.

Dirk Leyder

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Liefdadigheid als roeping van de dame: het sociaal engagement van de adellijke vrouw in het 19de-eeuwse Gent (1845-1880).

Annelies Hemelsoet

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Drie Vlaamse schrijvers en de Groote Oorlog:de oorlogsaantekeningen van Virginie Loveling, Stijn Streuvels en Cyriel Verschaeve.

Sophie de Schaepdrijver

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 2001-2002.

Leen Charles, Marie Christine Laleman and Valerie Meillander

2002-01-01 2002 • Handelingen N.R. LVI