1986 • Handelingen N.R. XXXX

Artikels


In memoriam Dr. H. Nowe.

Raoul C. Van Caenegem

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Hoe Romeins zijn de oudere Antwerpse vondsten wel ?

Eugène Warmenbol

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Neen toch, opnieuw Walewein van Melle ?

K. G. Van Acker

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Enkele middeleeuwse muurschilderingen te Gent. II - Gegevens op basis van documenten.

Maximiliaan P. J. Martens

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Enkele aanvullingen bij de levensbeschrijving van Jacob Donche, raadsheer bij de raad van Vlaanderen († Dendermonde 1492).

P. Donche

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Joos Balbiaen, dokter, alchemist en legerkapitein tijdens de Gentse calvinistische republiek (1576-84).

Willy L. Braekman

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Enkele gegevens over Joos Balbiaens universitaire studies.

Hilde De Ridder - Symoens

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Het archief van de Spinessen te Gent.

Jan Buntinx

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Herberg en Overheid. Politionele en fiskale aspekten van het overheidsoptreden betreffende herbergen in de Zuidelijke Nederlanden en in het bijzonder te Gent, 17de- 18de eeuw.

Guy Elewaut

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

De Gentse voorschepen J. J. P. Vilain XIIII (1755-1777). Enkele trekken van zijn persoonlijkheid.

Piet Lenders

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

François Laurent en het schoolsparen in het Belgisch volksonderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Marianne Veldeman

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Wisselwerking geschiedenis en kunstgeschiedenis.

Juliaan H. A. de Ridder

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1985 – 1986.

René De Herdt and Johan Vannieuwenhuyse

1986-01-01 1986 • Handelingen N.R. XXXX