1953 • Handelingen N.R. VII

Artikels


Over de stichting en de vroegste geschiedenis van de Sint-Pieters- en de Sint-Baafsabdijen te Gent.

Adriaan Verhulst

1953-01-01 1953 • Handelingen N.R. VII

Boudewijn I, graaf Van Vlaanderen.

Jozef Noterdaeme

1953-01-01 1953 • Handelingen N.R. VII

Enkele kritische opmerkingen bij Blommaert’s genealogie der Gentse burggraven.

Jan Van Es

1953-01-01 1953 • Handelingen N.R. VII

Histoire de la langue française dans les Flandres (1770-1823). Tome II : L'epoque française.

Marcel Deneckere

1953-01-01 1953 • Handelingen N.R. VII