1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

Artikels


Ontstaan en vroegste geschiedenis van Gent: stand van het onderzoek.

Adriaan Verhulst

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

Omzien met bewondering, vooruitblikken met verwachting. De Gentse geschiedenis van middeleeuwen en Ancien Régime.

Marc Boone

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

De geschiedenis van Gent, een kritische balans. Van de Franse Revolutie tot heden.

Romain Van Eenoo

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

Toekenning van de Frans De Potter - Jan Broeckaertprijs aan Jozef Scheerder.

Leo Pée

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

De componist Jacob Obrecht (c.1457 -1505) was inderdaad een Gentenaar

Daniël Lievois and Rob C. Wegman

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

Over het belang van stadsgeschiedenis. Laudatio van de 'Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent' door H. Balthazar, provinciegouverneur.

Herman Balthazar

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

Toespraak van de heer Gilbert Temmerman, Burgemeester van de Stad Gent, bij het eeuwfeest van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, op 6 november 1993.

Gilbert Temmerman

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

Feestrede door R.C. van Caenegem, voorzitter van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent.

Raoul C. Van Caenegem

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

Voorstelling van de gelegenheidspublicatie over de historiek van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent met indices op alle publicaties.

Hilde De Ridder - Symoens

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

De componist Jacob Obrecht (c.1457 -1505) was inderdaad een Gentenaar.

Daniel Lievois and Rob C Wegman

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1992-1993.

Marie Christine Laleman and Johan Vannieuwenhuyse

1993-01-01 1993 • Handelingen N.R. XXXXVII