1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Artikels


Houtbouw in de prehistorie in de provincie Oost-Vlaanderen.

Luc Bauters and Jean Bourgeois

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Willibrord in Nederland: een mythe ?

Martine De Reu

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Nieuwe inzichten over de oorsprong van het Sint-Veerlekapittel in Gent.

Georges Declercq

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Artaud Flote, abt van Vézelay en raadsheer van de graaf van Vlaanderen. Triomf en val van een hoveling (1322-1332).

Maurice Vandermaesen

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Conjunctuur, stratificatie en koopkracht te Gent tijdens de eerste helft van de 17de eeuw. de economische en sociale betekenis van de rente- en woningmarkt.

Johan Dambruyne

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Bernardus de Jonghe (1676-1749) en de opstand. De geschiedenis van de Ghendtsche Geschiedenissen.

Tom Verschaffel

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Sociale gevoeligheden en veranderende maatschappij te Gent circa 1770.

Piet Lenders

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Jean-Baptiste d'Hane de Steenhuyse (Gent, 1757 - Gent, 1826), een conservatief edelman tussen ancien regime en hedendaagse tijd.

Luc François

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Taalgeografie en geschiedenis.

Jacques Van Keymeulen

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII

Bibliografie van de geschiedenis van Gent 1988- 1989.

René De Herdt and Johan Vannieuwenhuyse

1989-01-01 1989 • Handelingen N.R. XXXXIII