1977 • Handelingen N.R. XXXI

Artikels


De voormalige romaans-gotische kerk van de Sint-Pietersabdij te Gent.

Roger A.C. Van Driessche

1977-01-01 1977 • Handelingen N.R. XXXI

Symptomen van een middeleeuwse clan : de erfachtige lieden te Gent in de 1e helft van de 14e eeuw.

Ph. Lardinois

1977-01-01 1977 • Handelingen N.R. XXXI

Het Gentse meerseniersambacht (1305-1540).

E. Van Der Hallen

1977-01-01 1977 • Handelingen N.R. XXXI

Levensstandaard en tewerkstelling in Vlaanderen (17e- 18e eeuw).

Chris Vandenbroeke

1977-01-01 1977 • Handelingen N.R. XXXI

De vrije liberale school te St.-Amandsberg (1886-1896).

F. Simon

1977-01-01 1977 • Handelingen N.R. XXXI

Archeologische kroniek.

M. Desittere

1977-01-01 1977 • Handelingen N.R. XXXI

Bibliografie van de geschiedenis van gent 1976-1977.

René De Herdt

1977-01-01 1977 • Handelingen N.R. XXXI